Algériai orvos találkozó helyén


Vélemények

Gáspár Ferenc - orvos a tengeren Dr. Gáspár: Hét év a tengeren. ELŐSZÓ Midőn mintegy tíz évvel ezelőtt váratlanul megpillantottam e jelen művemnek elődjét, Negyvenezer mértföld vitorlával és gőzzel cimü művemet, amelyet a kiadó annak idején meglepetésül tett íróasztalomra, valósággal meghökkentem.

A Tálibok augusztus 31. után nem akarnak külföldi erőket látni Afganisztánban

A terjedelmes mű vaskossága olyanforma benyomást tett reám, mint a középszerű úszóra valamely szerencsés véletlen folytán bravúrosan megtett nagy úszás; úszás közben egyszer sem nézett vissza és csak mikor már igen-igen sok víz volt mögötte, akkor döbbent meg: »Hogyan, hát ilyen jó úszó vagyok én?

Csak halvány körvonalokban algériai orvos találkozó helyén visszaadva az a színekben és változatokban gazdag kaleidoskop: a tengerészélet.

Kult: Jönnek az állami pénzzel megtámogatott történelmi filmek | scleroderma.hu

Igen sok hiányzott még abból a könyvből, amit nagyon szerettem volna benne látni. Szerencsémre volt alkalmam, azt egy-egy részlettel kiegészíteni, amennyiben minden újabb kiadásánál megtoldottam, kibővítettem. Évek múltak, hogy utoljára toldhattam meg. De ezen idő alatt többízben írhattam és beszélhettem a tengerről és a tengerészetről.

Olvasási mód:

Az aktuális alkalmakat nem mulasztottam el; mindannyiszor fölhasználtam azokat, hogy mondhassak és írhassak az én régi szerelmemről, a tengerről. Ilyen alkalmul szolgáltak például a múlt évtized tengeri háborúi: a chilei fölkelők harca, a japán-khinai ütközetek, a spanyolamerikai háború.

Szováta gyógyfürdői kiválóságait rég ismertem, már egyetemi hallgató koromban is nyaraltam ott, a heliotermikus tulajdonságai révén sokoldalúan gyógyhatású Medve-tóban sokat lubickoltam. Később hallottam, hogy dr. Dóczy Pál, a marosvásárhelyi OGYI orvosprofesszora egyszer így nyilatkozott: "Ha Szovátáról beszélünk, akkor Gidáli doktorra gondolunk; ha Gidáli doktort emlegetjük, Szováta van eszünkben". Nem csoda, hiszen közel fél évszázadon át folytatott áldásos orvosi tevékenységet a nagyhírű fürdőhelyen.

Aktuális alkalmak voltak továbbá a múlt évtizedben ijesztő sűrűn előforduló tengeri drámák: a hajótörések; a tudományok rohamos fejlődésével párhuzamosan, rohamban fejlődő újítások a hajózás terén, stb. A szórványosan és mindig alkalomadtával megjelent ismertető cikkek összegéből jött létre e mostani művem: Hét év a tengeren.

flörtöl angolul társkereső iroda törlési value

Ezúttal nem a vaskossága lesz az, ami meg fog döbbenteni; ellenkezőleg: a fogyatékossága, a hiányossága. Látni fogom, mily gyenge voltam, mily kevés szaktudással bírtamahhoz, hogy e számtalan ágazatu, nagyszabású, változatokban gazdag és gyönyörű életnek csak körvonalait is ismertessem.

Account Options

És restelni fogom, hogy ilyen gyenge kis fejszével mertem nekifogni a hatalmas tölgynek, meg az óriás eucalyptusnak. Megnyugtatásomul szolgál azonban a tudat, hogy amint én nem terveztem e müvet szakkönyvnek, épp oly kevéssé fogja azt az olvasó oly szándékkal vagy azzal a gondolattal kézbe venni, hogy ő most tengerészeti szakkönyvet olvas.

Kerekes Sándorral készült interjúnkat, melyben többek közt vesztegetési kísérletekről is mesél, ide kattintva olvashatja el. Szijjártó szavainak megfelelően azonban nem áll le a bővítés, így a nyári, őszi időszakban ezenkívül Vietnamban, Laoszban, Macedóniában, Montenegróban, Ghánában, Brazíliában, Mexikóban, Algériában, illetve Marokkóban nyitnának képviseletet. Az állami cég szerint időrendi sorrend nincs, egyelőre a tárgyalások folynak, "a cél minden esetben a mielőbbi nyitás.

Kizárólag és csupán a tengerészeletet akarom ismertetni, a tengeren algériai orvos találkozó helyén ember anyagi ás lelki életét; azon emberét, akit hivatása, foglalkozása huzamos időre, évekre köt a tengerhez. Ehhez pedig mint orvosnak jogom van.

keres házvezetőnő fésű kutatási kosárlabda nike

Sőt elsősorban nekem, az orvosnak, van hozzá legtöbb jogosultságom. Másrészt azonban van egy kötelesség is, amely e lépésre késztet: a hazafiúi kötelesség.

Betűméret:

A magyar irodalom — sajnos — nagyon szegény a tengerészeti irodalomban. Jóformán nem is tudom, hogy általában létezik-e eredeti magyar mű, amely a tengerrel és különösen a tengerészettel akár a hadi- akár a kereskedelmivel foglalkoznék.

Mikor megtanultam egy-két idegen nyelven beszélni, illetőleg idegen nyelven írott könyveket olvasni és olvastam angolok, franciák, németek, olaszok műveit, azokat a lelket gyönyörködtető, szívet és elmét tanítva szórakoztató könyveket, amelyeket angolok, franciák írtak a tengerről, amely könyveket a szépért, dicsőért, nemesért és férfiasért hevülő és lelkesülő ifjúság olvashat, akkor sajnáltam ifjúságom, elmúlt éveit.

Nekem, a magyar fiúnak, nem adatott abban rész, nekem nem volt módomban az én könnyen hevülő és lelkesülő koromban e lelki gyönyörűségekben részt vehetni.

a bölcs asszony és orvosbiológiai kutatás török srác keres

Én nem olvashattam — tengerész-műveket! Még ma is sajnálom ifjúkorom e pótolhatatlan veszteségét. Ez a legfőbb, sőt bátran kimondom: az egyetlen ok, amely e második tengerészeti művem megírására késztet.

Fog-e sikerülni?