Christian evangéliumi találkozó helyén,


Hozzászólás a cikkhez A világtalálkozó - püspök-elnökünk szemével A magyar evangélikusok mindig is aktív szerepet vállaltak a Lutheránus Világszövetség munkájában. A hatévente megrendezett nagygyűlések mindegyikén részt vettek küldötteink, sőt egy alkalommal — ben — mi magunk voltunk a házigazdái a világtalálkozónak. Az LVSZ tizedik, jubileumi tanácskozásától tehát úgy búcsúzhatunk el méltóképpen, ha megszólaltatjuk mindazokat, akik minket — határon inneni és túli — magyar evangélikusokat képviseltek Gyógyulást a világnak!

A kanadai városba a négy égtáj minden irányából, tagegyház képviseletében érkeztek küldöttek.

  1. Все расхохотались.
  2. Evangélikus Élet
  3. Társkereső árverés
  4. Отчаявшись, я действительно надеялась на чудо, хотя и знала разницу между инфекционным заболеванием и наследственным дефектом.
  5. Кэти отлично знает Нью-Йорк, она оставила его подростком, а потому способна привести людей Накамуры непосредственно в наше убежище.
  6. Сверху прямоугольник напоминал многослойный каркас из плотно утрамбованной ячеи, набитой птичьим пухом.
  7. Legjobb helyen szabad algéria találkozó

Fájdalmas árnyékként húzódott végig a találkozón az a szomorú tény, hogy elsősorban az ázsiai és afrikai országok evangélikus egyházainak 50 delegátusa nem kapott beutazási engedélyt, s erre még magyarázatot sem adott Kanada állam illetékes hatósága. Az ünnepélyes nyitó-istentisztelet a Red River in- törvények tudni félelem Vörös-folyó partján a keresztségünkre való emlékezéssel kezdődött, amely Isten megelőző kegyelmét vetítette elénk a víz mindeneket megtisztító szimbólumaként.

Paul Washer - The Importance of Prayer for Christians

Ezt követően a közeli Szent Bonifacius római katolikus templomban folytatódott az ökumenikus istentisztelet, amelyen Raymund Schultz kanadai vezető püspök prédikált, a liturgiában pedig római katolikus és anglikán püspökök is részt vettek. Természetesen az istentisztelethez úrvacsoravétel is tartozott.

Felejtés helyett szembenézés — Gondolatok a holokauszt nemzetközi emléknapjára

Ezt követően a helyi evangélikus egyház bemutatkozására került sor. A világ második legnagyobb kiterjedésű országában közel ezer evangélikus él öt egyházkerületben, melyek élén egy-egy püspök áll. Az egész egyház vezetője az országos püspök national bishop. A 31 millió lakosú, kontinens nagyságú, természeti szépségekben gazdag ország területén szétszórtan élő evangélikusság összefogása és lelkigondozása igen nehéz feladat.

Lelkészeik tizenhat nyelven prédikálnak az istentiszteleteken.

solingen egyetlen párt

A nagygyűlés christian evangéliumi találkozó helyén reggelén úrvacsorai istentisztelet volt a St. Mary-templomban, népes gyülekezet részvétele mellett, rövid prédikáció kíséretében. Itt említem meg, hogy a világgyűlés spirituális élete nagyon gazdag kínálatot tárt a résztvevők elé.

Minden délben rövid áhítatot, a nap alkonyán imát és este pedig ún. Ez utóbbi alkalom abban tért el a megszokott evangélikus istentisztelettől, hogy a bibliai meditáció után mindenki számára lehetőség nyílt arra, hogy a templom különböző pontjain személyes áldást kaphasson egy-egy lelkész imádsága és biztató igéje közben.

Szerző: Szebenszki Noémi Ilyen volt Magyarország legnagyobb ökumenikus ifjúsági vezetőképző konferenciája Budapest — A kétnapos, intenzív tréninget az Ifjúságépítők Alapítvány és több keresztény felekezet adventista, anglikán, baptista, evangélikus, katolikus, pünkösdi és református fiataljai szervezik az ifjúsági munka minden résztvevője számára. Mi is ott voltunk, most elmondjuk a tapasztalatainkat! Tavaly nyár óta az én szótáram is bővült egy újabbal, az ECC-vel.

Mindezt térdeplő zsámolyra alázkodva fogadták a hívek. Igen tartalmas és nagy tetszést kiváltó beszámolót tartott hatévi munkájáról dr.

evangélikus

Christian Krause elnök és Ishmael Noko főtitkár. Talán érdemes megjegyezni, hogy az LVSZ-nek küldötte dolgozik a világ különböző országaiban, enyhítendő a szegénységet, betegséget, jobbítandó a megélhetési viszonyokat, vízellátást.

társkereső tettnang

A zimbabwei püspökkel találkozva megemlítettem Bálint Zoltán nevét. Tíz év múltán is felcsillant a szeme, s megoldódott a nyelve.

Bálint Zoltánné pedig az egyik pápua új-guineai delegátust tanította angolra. A plenáris előadások előtt egy-egy bibliai téma feldolgozására került sor dramatizált formában. Egyik nap — Balicza Klára szervezésében — a kelet-közép-európai régió képviselői mutatták be az egyház széttöredezettségét és egységét taglaló igeversek Efezusi levél 2. A tanácskozásnak otthont adó egyházon kívül a világszövetség is bemutatkozott a résztvevők előtt.

Kényes egyensúly Hiller István oktatási és kulturális miniszter Csepregi András evangélikus lelkészt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyíregyházi tagozatának docensét nevezte ki az egyházi ügyek titkárságának élére. Jelen írásommal nem kívánom senkinek a véleményalkotását befolyásolni a döntéssel kapcsolatban, és kéretik soraimat nem egyházunk hivatalos álláspontjaként értelmezni. Ugyanakkor mint megválasztott országos felügyelő — tehát az a személy, aki törvényeink és hagyományaink szerint októberi beiktatását követően elsősorban felel majd a Magyarországi Evangélikus Egyház és a magyar állam kapcsolatainak alakításáért — fontosnak tartom, hogy az első pillanattól kezdve világos legyen, mit is gondolok Csepregi András kinevezéséről. Alternatív művészek installációi a legkülönbözőbb képzettársításra alkalmas műanyag marhákat ábrázolnak.

A delegátusok közül sokan nem jártak a genfi központban, így számukra sok új információt hordozott ez a program. Minden terület régió képviselői is tartottak egy-egy estet közösen.

iemand flört

Ezeken az alkalmakon a személyi kérdések megtárgyalásán túl egymás megismerésére is sor került. A tagegyházak egy csoportba való sorolása korábban elsősorban politikai hovatartozás alapján történt. Az eszmecserén felvetődött a gondolat, hogy az európai uniós törekvéseknek megfelelően szerencsésebb volna, ha például a szórványegyházak alkotnának egy régiót — az olaszországi evangélikusoktól az Oroszországban élőkig.

A közbeeső vasárnap Winnipegbe és a város közeli gyülekezetekbe látogatott a küldöttek népes hada. Az istentiszteleteken a legtöbb helyen igen kevesen vettek részt, mivel egy-egy egyházközség lélekszáma a legtöbb esetben alig haladja meg a főt.

Az es budapesti világgyűléshez kapcsolódó gyülekezetlátogatások christian evangéliumi találkozó helyén még jó néhány küldöttben elevenen élt, s húsz év távlatából is emlegették. Az elnökválasztás izgalma után az új elnök — amint arról már előző lapszámainkban is hírt adtunk — Mark S. Hanson amerikai püspök lett a nagygyűlés üzenetének megtárgyalása hozta tűzbe a küldötteket.

Publicisztika, vélemény

Az elkövetkező időszakot is meghatározó főbb program részleteit a Lelkipásztorban olvashatják majd az érdeklődők. Fontos megemlítenem még Margot Kässman hannoveri püspöknő nagyszerű előadását is, aki a főtéma felvezetését vállalta magára, biblikus megalapozottsággal és mai aktualitással. Az általa felvetett kérdésekhez hozzászólt Pápua Új-Guinea püspöke és Venezuela nem teológus küldöttnője is. A nagygyűlés méltó befejezése volt a záró-istentisztelet, amelyen egy fiatal norvég lelkész prédikált.

A jelenlévők — megannyi élmény és tartalmas megvalósítandó gondolat birtokában — Kovácsné Tóth Márta vönöcki lelkésznőnk úti áldásával indulhattak vissza hazájukba. Nagyon remélem, hogy a nagygyűlés által is az élő Krisztus gyógyította az ezer sebből vérző világot, a fájdalmakkal, gyötrelmekkel küzdő egyházat és a résztvevők lelkét is.

Jó volt két hétig együtt élni a világ evangélikusságának nagy családjával és a magyar delegáció tagjaival közösen imádkozni, beszélgetni, szavazni, ünnepelni.

Hat év múlva viszontlátásra — talán Európában! Szebik Imre.