Egyetem nők megismerni


Ennek ellenére akkor is volt néhány bátor lány, aki kiharcolta, hogy így vagy úgy bejusson a felsőoktatásba.

Női mentorprogram műszaki területen

Az egyetemek világa egész a késő viktoriánus korig, vagyis a Oxfordban először ban, Cambridge-ben pedig csak ban szerezhettek diplomát nők, néhány egyetem pedig egészen az as évekig csakis férfi diákokat fogadott. Ezt megelőzően a nők kizárólag külső szerepben, például gazdag patrónusként vehettek részt az egyetemi életben, amelynek elsődleges célja az előkelő osztályokból származó fiatal férfiak oktatása, nevelése volt. De végül hogy kerülhettek mégis az egyetemek közelébe a nők?

egyetem nők megismerni

Erről számol be a History Today írása. Tudós nők katedra nélkül Az angolszász nyelvek jelentős korai kutatójának számító Elizabeth Elstob — testvérével, Williammel együtt számos óangol szöveget fordított modern nyelvre, de csak William révén volt bejárása az Oxfordi Egyetem könyvtárába.

egyetem nők megismerni

Az intézmény antikváriusa később egyenesen az egyetem női egyetem nők megismerni emlékezett meg Elizabeth-ről, aki ennek ellenére fivére halála után nem folytathatta tovább egyetemi pályafutását. Elizabeth Carter — költő, fordító és nyelvész egyetemi kapcsolódása is fiútestvéréhez köthető: éveken keresztül segített öccsének, Henrynek felkészülni a Cambridge-i Egyetemre való bejutásra, olyannyira, hogy barátnője, Catherine Talbot írónő meg is jegyezte, hogy ennyi erővel maga is elmehetne Cambridge-be akár tanítani is, elegendő lenne egy professzori talárt és kalapot magára öltenie.

Pletykás hölgyek Más nők külső szemlélőként követték nyomon az egyetemek életét. Jemima Yorke, Grey márkinéja — például mind az Oxfordi, mind a Cambridge-i Egyetemen gyakori vendégnek számított, kastélyrezidenciája ugyanis pont a két intézmény között helyezkedett el. Nagynénje, Lady Mary Grey ben hozzáment David Gregoryhoz, az Oxfordi Egyetem moderntörténelem- és nyelvészetprofesszorához, így ezt egyetem nők megismerni állandó hír- és pletykaforrásként szolgált a márkiné számára az akadémiai világból.

A tudományos élet csúcsán nyoma sincs a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségnek

Erről két gúnyversben is megemlékezett, amelyekben hevesen bírálja a hallgatóság és az oktatók életvitelét és szokásait. Susanna Centlivre k. A történet szerint Susanne vívást, nyelvtant, logikát, retorikát és etikát is tanult abban a néhány hónapban, amíg Cambridge-ben élt.

Gúny tárgyává váltak az okos nők Oxfordban az Encaenia néven ismert ünnepélyes ceremónián adják át a díszdoktori címeket, és a Annak idején a mainál jóval vígabb stílusban, zene és tánc kíséretében gyűltek össze az egyetem polgárai, és ben Mary Jones — költőnő egy szatirikus verssel meg is emlékezett a hasonló alkalmakról.

Nőnapi Üdvözlet

Egy ban, a Westminster Magazine hasábjain megjelent írás beszámol egy incidensről, amikor véletlenül férfinak öltözött nőknek nyújtottak át doktori címet az egyetem előkelőségei, és egyben azt is javasolja a szerző, hogy a jövőben a nők valódi doktori címet is szerezhessenek, és ne csupán díszítőelemként jelenhessenek meg a ceremónián. Ha ez túlságosan megbotránkoztató, legalább azt engedjék meg nekik, hogy tanulmányokat folytathassanak az egyetemen.

STEM Találkozások - Nők a Tudományban Egyesület

A World magazin ben megjelent egyetem nők megismerni De még ebben az ideális világban is lehetetlennek tűnik egy nőnek az a vágya, hogy katedrát szerezhessen az egyetemen: amikor a férfi diákok meglátják a hölgyet az intézmény kapuja felé sétálni talárban, kuncogni kezdenek, a képzeletbeli professzor asszony pedig szégyenében inkább eliszkol a színről. A figurában többen a már említett Elizabeth Carter alakját ismerték fel, aki egy levélben maga is elutasította azt az ötletet, hogy professzor legyen belőle, és sokszor gúnyosan reflektált a női mivolta és akadémikus műveltsége közötti látszólagos ellentétre.

Samuel Johnson költő egyszer megjegyezte, hogy Carter ugyanúgy képes tökéletes pudingot készíteni, ahogy Epiktétoszt fordítani. Mind női, mind férfi szerzők érveltek amellett, hogy a nők csupán testileg térnek el a másik nem képviselőitől, szellemi képességeik alapján viszont megérdemlik ugyanazt az oktatást.

egyetem nők megismerni

Egyesek már a Hosszú évszázadoknak kellett eltelnie, mire a nők a férfiakkal azonos jogokat nyertek maguknak az oktatásban, így végre bizonyíthatták, hogy képesek ugyanolyan eredményeket elérni a tudományok területén. Ezzel együtt a felsorolt példákból kiderül, hogy már jóval azelőtt rengeteg kiváló, akadémiai műveltséggel rendelkező nő tette magát ismerté, mielőtt hivatalosan is elismerték volna tudásukat és tehetségüket.

Oszd meg másokkal is!