Egységes koblenz. A francia forradalom kronológiája – Wikipédia


lány ismerkedés app francia meet árak

A NUTS módosításai 1 A tagállamok értesítik a Bizottságot: a a közigazgatási egységekben bekövetkezett valamennyi változásról, amennyiben az érintheti az I. NUTS-szintű területi egységek legfeljebb egy százalékával megegyező népesség átvitelét vonják maguk után; b e cikk 3 bekezdésének megfelelően a NUTS módosításainak tekintendők, amennyiben az érintett 3. NUTS-szintű területi egységek népessége több mint egy százalékának átvitelét vonják maguk után.

Szabad Vajdaság, A kanadai csapatok tegnap a nyugati arcvonal felső szakaszán széles vonalon ki» törtek a Rajnára. A szövetségesek most a hollan­diai Arnim várostól Koblenzig illet­ve a Koblenz fölött alkotott híd­főig birtokba tartják a Rajna nyu­gati partját. Koblenz fölött az első és harma­dik amerikai hadseregek találkoz­tak.

Mindazonáltal, ha egy tagállamban a közigazgatási szerkezetet jelentősen átalakítják, a NUTS-osztályozás ilyen módosításait rövidebb időközönként is el lehet fogadni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. Az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követő második év január 1-jétől kezdődően a tagállamok által a Bizottságnak Eurostat elküldött regionális adatoknak a módosított NUTS-osztályozáson kell alapulniuk. Az érintett tagállam az ezeket az idősorokat az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követő negyedik év január 1-jéig továbbítja.

Egységes koblenz Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén egységes feltételeket határoz meg az idősorokra és hosszúságukra vonatkozóan, figyelembe véve ezen adatok szolgáltatásának megvalósíthatóságát. E végrehajtási jogi aktusokat a 7. Ezek az egységes koblenz különösen magukban foglalhatják: a a NUTS-ra vonatkozó magyarázó megjegyzések elkészítését és frissítését; b a NUTS bevezetése során a tagállamok területi egységeinek osztályozásában felmerült problémák vizsgálatát.

hal flörtöl férfi top hirdetés találkozás nő keres férfit

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást.

ismerősök karlsruhe pozsony nők találkozik

A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

marlon egyetlen rakodó vélemények alkalmazást találkozik környezet

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.