Heidelberg egyetlen tett


Földrajzi fekvése[ szerkesztés ] A heidelbergi kastély a Neckar bal partján, a folyó és a Königstuhl közé ékelődő, északi fekvésű 80 méter magas dombon, a Jettenbühlön áll.

A Kornmarkttól hegyi vasúttal is megközelíthető. A kastély története[ szerkesztés ] A kastély eredete[ szerkesztés ] A Heidelbergi kastély első ábrázolása, Sebastian Münster, Heidelberg városának nevét -ben, III.

Konrád német király uralkodása idején említik először hivatalos okiratban, amikor édesapja, I. Frigyes sváb herceg és féltestvére, Barbarossa Frigyes úgy osztotta fel az örökséget, hogy ő kapta heidelberg egyetlen tett rajnai területet. Kelheimeri Lajosnak adományozott.

Heidelbergi Káté

A vár építői az ben a Rajnai Palotagrófsággal megajándékozott bajor hercegek és grófok voltak Kelheimeri Lajos. Egy A 19— Mindenképpen szükség volt egy, az uralkodó hatalmát reprezentáló létesítményre, amely helyet ad az udvari háztartásnak és hivatalnokoknak, de ugyanakkor mint erőd védelmi feladatokat is ellát. Rupert halála után, az uralma alatti területet fiai között osztották fel: a Pfalzi Választófejedelemség törzshelyét legidősebb fia, III. A konstanzi zsinat után Zsigmond heidelberg egyetlen tett király és német-római király később német-római császár megbízásából ben foglyul ejtette XXIII.

János ellenpápát és a társkereső 66 kastélyban tartotta fogva, heidelberg egyetlen tett a mannheimi Eichelsheim várba nem zárták. Károly badeni őrgrófotGeorg badeni őrgrófot, Metz püspökét és V. Württembergi Ulrich grófot, amíg hajlandók nem lettek megfizetni az értük követelt váltságdíjat.

Károly őrgrófot 25 gulden megfizetésére kötelezték, valamint zálogba kellett adnia Sponheimet és pfalzi hűbérbirtoknak kellett elismernie Pfozheimet. A metzi püspöknek 45 guldent kellett fizetnie. A legfontosabb az volt, hogy Frigyes biztosította választófejedelemségre vonatkozó igényét.

Jámbor Lajos fejedelemsége idején Luther Márton is meglátogatta a kastélyt, amikor Heidelbergbe érkezett, hogy a város híres egyetemén előadja heidelberg egyetlen tett megvédje téziseit. A kastélyban a fejedelem testvére — Wolfgang — vezette körbe: később Luther egy barátjának írt levelében A harmincéves háborúban lőttek először a heidelbergi kastélyra.

Ettől kezdve története elsősorban pusztításáról és újjáépítéséről szól. Frigyes elfogadta Csehország királyi koronáját és ezzel magára vonta a Német-római Birodalom haragját. A fehérhegyi csatában a harmincéves háború első jelentős ütközete, Csapatai már a következő évben megpróbálták visszaszerezni az épületeket, de ez csak júliusában sikerült és csupán októberében költözött be az új uralkodó I.

Károly Lajos a lerombolt kastélyba.

Lajos francia király a gyermektelen II. Károly választófejedelem a Pfalz-Simmern vonal utolsó fejedelme halála után Pfalzi Erzsébet Sarolta orléans-i hercegné [5] nevében, az örökösödési szerződés ellenére igényt tartott heidelberg egyetlen tett pfalzi allódiumra. Ezt demonstrálandó, szeptemberében csapatokat küldött a Pfalzi Választófejedelemségbe és ezzel kezdetét vette a pfalzi örökösödési háború.

Az új fejedelem II. A francia csapatok Erzsébet Saroltának nagyon fájt, hogy hazájában, az ő nevében ilyen pusztítást végeznek; férje I. Fülöp Orléans hercege nagylelkűen osztogatta kegyenceinek a háborús zsákmányt. Az egyesült európai hatalmak elleni tervként a francia haditanács az erődítmények és várak lerombolása és a pfalzi földek elpusztítása mellett döntött, hogy ezzel megakadályozzák az ellenség esetleges támadását innen. Amikor a csapatok elhagyták a várost Ahogy János Vilmos bevonult a letarolt Heidelbergbe, rendbe tetette a városfalakat és a tornyokat.

A kastély legénysége kapitulált. A franciák a várfalakat és a tornyokat, amik az előző pusztítást megúszták, ezúttal robbantással rombolták földig.

Úgy tervezték, hogy a kastélyt teljesen elbontják és a használható részeket egy új palota megépítéséhez használják fel. A terv végrehajtása nehézségekbe ütközött, ezért heidelberg egyetlen tett kastély ideiglenes helyreállítása mellett döntöttek.

A Booking.com vendégértékelések irányelvei

Károly Fülöp pfalzi választófejedelem a teljes átépítését szerette volna megvalósítani, de pénzhiány miatt elnapolta a terv végrehajtását. A katolikus választófejedelem vitába keveredett a város protestánsaivalmert be akarta tiltani a heidelbergi káté hittételeit, és átengedte a Szentlélek-templomot Heiliggeistkirche a katolikusoknak azzal a céllal, hogy egy katolikus udvari templomot hozzanak létre. Ezt a protestánsok mindenképpen meg akarták akadályozni.

A vita azzal ért véget, hogy a fejedelem ban Mannheimbe helyezte át rezidenciáját és sorsára hagyta a várost; a heidelbergi kastély renoválási szándékai pedig feledésbe merültek. Utóda, IV. Károly Tivadar úgy gondolta, hogy visszaköltözik a heidelbergi kastélyba, de A következő évtizedekben végrehajtottak ugyan néhány szükséges felújítási munkát az épületeken, de a kastély nagy része romos állapotban maradt.

Károly Teodor Mannheimből Münchenbe helyezte át székhelyét, így a heidelbergi kastély még inkább háttérbe szorult. A fedett termekben kézművesek dolgoztak, a déli fal kockaköveit pedig elhordták és építőanyagként a schwetzingeni kastély építéséhez használták fel.

A regensburgi birodalmi gyűlés kiküldött birodalmi választmányának Az egyetlen megmaradt egyházi fejedelemség a mainzi érseké volt, aki egyben a birodalom prímása is lett- Heidelberg egyetlen tett mint birodalmi rend fejedelemség veszítette el önállóságát.

Az átrendezés következtében Heidelberg és Mannheim Badenhez került. Károly Frigyes badeni nagyherceg örült a területnövekedésnek, de a heidelbergi kastélyt nemkívánatos ráadásnak tekintette: az épületek tovább roskadoztak, a heidelbergiek pedig — a badeni kormány engedélyével — további nagy mennyiségű követ, faanyagot és vasat, sőt szobrokat és díszítéseket hordtak el házuk építéséhez.

A kastély megmentője a francia Charles de Graimberg gróf volt.

heidelberg egyetlen tett

Ő volt az első, aki törődött a kastély konzerválásával és dokumentálásával. A nagy számban kiadott, rajzokkal és rézmetszetekkel bővített leírás [8] népszerűvé tette a kastélyromot és fellendítette az idegenforgalmat Heidelbergben.

A hivatal feladata volt a kastély állapotának lehető legpontosabb feltérképezése és ugyanakkor javaslatok készítése a főépület megőrzésével, illetve helyreállításával kapcsolatban.

A munkálatok -ig tartottak. A birodalom területéről összetoborzott szakemberekből álló bizottság egyhangú meggyőződése az volt, hogy a kastély teljes vagy részleges helyreállításáról le kell mondani, ellenben mindenképpen meg kell őrizni az akkori állapotot és csak a Frigyes-épületet kell helyreállítani, amelynek a belső termeit a tűzvész tönkretette ugyan, de sohasem dőlt össze.

Mannheim-Heidelbergi Nemzetközi Filmfesztivál

Az épület felújítására — között került sor Carl Schäfer építész vezetésével; a munkálatok költsége aranymárka volt. De a tényleges városi turizmus a Az amerikai turistákat Mark Twain ismertette meg a heidelbergi romkastéllyal az európai utazását leíró Csatangolás külföldön A Tramp Abroad, című élménybeszámolójával.

Hatására a A kastély előudvara[ szerkesztés ] A kastély alaprajza, Meyers Konversationslexikon, Felső fejedelemkút Főkapu[ szerkesztés ] A kastély egykori előudvarába egy részben betemetett árok fölött ívelő kőhídon vezet az út.

A főkapu ban épült, az őrházat a pfalzi örökösödési háború során lerombolták, majd ban helyettesítették a ma is látható íves kapuval.

Heidelbergi várkastély – Wikipédia

A főbejárat mellett, balra található kiskaput felvonóhíd zárta le, amit — annak leengedésével — gyalogosok használtak. Flört szöveg felett szerkesztés ] Az egykori nyeregkamra kezdetben erődítmény volt.

A harmincéves háború után kezdték istállóként, illetve felszerelések tárolására és kocsiszínként használni. Azóta a kastélylátogatók számára berendezett kávézónak ad helyet. Károly Fülöp pfalzi választófejedelem újjáépíttette. A kútház ajtaja fölé egy monogramot és az as évszámot vésték.

heidelberg egyetlen tett

A felső és alsó fejedelmi kutak segítségével fedezték a mannheimi fejedelmi udvar vízszükségletét egészen a Az udvarnak egy kifejezetten erre a célra használt vízszállító kocsival kellett rendelkeznie, ami naponta ment Heidelbergbe és vizet hozott a kastélyudvar kútjából. Kastélyépületek[ szerkesztés ] A középkori vár felépítéséről nincsenek források.

A mai kastélyudvar területén helyezkedett el, a falgyűrűn belül, amelynek maradványai még ma is megvannak a Lajos-épület keleti falában, a gazdasági épület keleti és déli falában, valamint a Ruprecht-épület és az udvarhölgyek épületének nyugati falában.

heidelberg egyetlen tett

A későbbi kastély és az -ben leégett vár a mai Molkenkur magasságában egyetlen védelmi vonalat alkotott. Lajos pfalzi választófejedelem a Utódai a védelmi szempontokat háttérbe szorítva, reprezentatív nézőpontok alapján bővítették és szépítették a kastélyt, amely nemzedékről nemzedékre pompás lakóépületek felhalmozását jelentette.

Személyekről elnevezett épületek[ szerkesztés ] Ruprecht-épület[ szerkesztés ] A Ruprecht-szárny A Ruprecht-épület Ruprechtsbau nevét Rupertről tól német király kapta. A heidelbergi kastély legrégibb épületei közé tartozik.

Rupert a Hosszú ideig feltételezték, hogy a kastély története ezzel az építkezéssel kezdődött.

Mannheim-Heidelbergi Nemzetközi Filmfesztivál - Filmtett - Erdélyi Filmes Portál

Jámbor Lajos választófejedelem egy kőből készült emelettel egészítette ki a Ruprecht-szárnyat. Ezt igazolja az épület belsejében látható évszám A bejáratot fölül egy angyal-címer díszíti: valószínűleg az építőmester jele, amellyel megörökítette magát az utókor számára. A hagyomány szerint a címeren található két angyalfej az építőmester gyermekeit ábrázolja, akik a kastély építése közben heidelberg egyetlen tett baleset során életüket vesztették.