Új szó know


A legtöbb nyelven nem fordítják le, így magyarul is az angol kifejezést használjuk.

új szó know

Új szó know egymástól eltérő meghatározásoknál azonban lehet találni bizonyos rendező elveket. Ilyen lehet pl. Ebből a szempontból kétféle álláspontot különböztethetünk meg.

új szó know

Az egyik ún. A másik — ezzel ellentétes — elmélet az ún.

Szalon Minden kiadóváltással kapott valamilyen pluszt az Új Szó Az Új Szó utáni történetének nagy részében a kiadó képviselőjeként, lapigazgatóként volt jelen a lap életében. Slezákné Kovács Editet kérdeztük. Lajos P.

A magyar Országgyűlés a A A magyar jogalkotó azt a megoldást választotta, hogy az új fogalmi megközelítést, jogintézményeket és eljárási szabályokat nem a Polgári Törvénykönyvben illetve a Polgári eljárási törvényben helyezte el, hanem egy új jogszabályt alkotott. Ez a megoldás az üzleti titok számára nem személyiségi jogi, hanem vagyoni jogi jellegű védelmet biztosít.

új szó know

A know-how ennek alapján a szellemi tulajdonjogi védelem logikájára és szankciórendszerére épülő, speciális védelmet élvez. A szellemi tulajdoni jogérvényesítési irányelve hatálya alá tartozó jogok körébe az Európai Bizottság nem sorolja be a know-how-t, mégis számol annak létezésével.

Cikkének keretei között, megjelent az Európai Bizottság egyes versenykorlátozó megállapodás alóli csoportmentesítési feltételeket tartalmazó rendeleteiben is.

új szó know