Köln partner ügynökség. Az uniós ügynökségek jövője – A nagyobb rugalmasság és a szorosabb együttműködés lehetőségei


Összefoglalás I Az Unió decentralizált ügynökségei és egyéb szervei uniós ügynökségek az európai közjog hatálya alá tartozó, saját jogi személyiséggel rendelkező szervek, amelyek elkülönülnek az uniós intézményektől.

 • Juli 1 errichtet.
 • Погляди-ка, - проговорил он, показывая на просторный склад, уставленный штабелями предметов всех видов и размеров.
 • А может быть, октопауки лишены того, что мы называем сексом, - промолвил Патрик.
 • Мы все должны быть очень осторожными, защитить детей".
 • Макс поглядел на друзей.

Jelenleg 23 tagállamban 37 uniós ügynökség működik, amelyek számos, az uniós polgárok érdeklődésére számot tartó témával foglalkoznak. Az ügynökségek döntő részét és között hozták létre, és többek között a repülésbiztonsággal, az élelmiszer-biztonsággal, a szakképzéssel, az esélyegyenlőséggel, a pénzügyi és bankszektor stabilitásával, a környezetvédelemmel, az állatvédelemmel, a migrációval és a határellenőrzéssel foglalkoznak. II Korábban a Számvevőszék főként külön-külön vizsgálta az egyes ügynökségek teljesítményét.

Modellügynökségek

Ez az első átfogó számvevőszéki értékelés arról, hogy az Unió milyen feltételeket alakított ki annak érdekében, hogy az ügynökségek hatékonyan, valamennyi polgár javát szolgálva végezzék tevékenységeiket.

Az uniós ügynökségek irányítási struktúrája, megbízatása és feladatai eltérőek, és a különböző típusú köln partner ügynökség kezelésére más-más ügynökségeket hoztak létre.

Mindezek miatt az ügynökségek általános teljesítményének értékelése nem könnyű feladat. Van azonban egy közös köln partner ügynökség az uniós hogy megismerjük más kultúrák utazás érdekeit szolgáló uniós politika és európai együttműködés megvalósítása. Jelentésünk, amelynek célja, hogy vitát indítson az ügynökségek teljesítményének jövőbeli uniós irányításáról, az ügynökségek éves pénzügyi ellenőrzései során, valamint egyes ügynökségek korábbi teljesítmény-ellenőrzései során összegyűjtött ismereteinkre épül.

Ezeket az ismereteket kiegészítettük az uniós intézményektől és valamennyi ügynökségtől származó főbb dokumentumok átfogó áttekintésével, a Bizottság és az ügynökségek fő munkatársaival készített interjúkkal, az ügynökségek érdekelt felei körében végzett, széles körű felméréssel, két szakértői és érdekelti testület keretében végzett beszélgetéssel, az ügynökségek médiajelenlétének nagy adathalmazokra épülő technikákat alkalmazó elemzésével, valamint az ügynökségek uniós teljesítménymérési keretének az egyesült államokbeli és ausztráliai kerettel való összehasonlításával.

IV Általános ellenőrzési kérdésünk az volt, hogy a Bizottság és az ügynökségek megfelelő feltételeket teremtettek-e az uniós ügynökségek teljesítményének biztosításához. Két olyan alapkritériumot határoztunk meg, amelyek valamennyi ügynökség esetében relevánsak. Az első alapkritérium a vonatkozó uniós szakpolitikát és az európai együttműködést szolgáló rugalmasság, különösen, ha a szakpolitika hatóköre széles, és összetett globális környezetben változhat. Ez volt a Bizottság, a Tanács és a Parlament által ben aláírt közös megközelítés egyik célja, amely egyébként valamennyi ügynökség rendszeres értékelését is előírja.

A gyakorlatban azonban ez csak részben valósult meg: megállapításunk szerint az ügynökségek létrehozása, működése és esetleges felszámolása nem kellően rugalmas. V A második általunk vizsgált teljesítménykritérium az volt, hogy az ügynökségek milyen mértékben jártak el az uniós szakpolitikák végrehajtásának szakértői és hálózatépítési központjaiként.

Ehhez köln partner ügynökség szervezett irányításra és együttműködésre van szükség. Megállapítottuk, hogy egyes esetekre túlságosan összetett vagy hiányos irányítási keretek jellemzőek, és úgy találtuk, hogy a teljesítményre vonatkozó információk inkább az outputokra és a tevékenységekre összpontosítottak, nem pedig arra, hogy az adott ügynökségek milyen mértékben járultak hozzá az egyes szakpolitikák végrehajtásához.

Ellenőrzésünk során az is kiderült, hogy a tagállamokkal, az iparággal, a Bizottsággal vagy más ügynökségekkel való együttműködés, illetve ezek támogatásának a hiánya miatt egyes ügynökségek nem tudták teljes mértékben betölteni szerepüket. VI A következő ajánlásokat tesszük a Bizottságnak és az ügynökségeknek: biztosítsák, hogy az ügynökségek létrehozása releváns, koherens és rugalmas legyen; a források elosztását rugalmasabb módon valósítsák meg; javítsák az irányítást, az elszámoltathatóságot és a teljesítménnyel kapcsolatos jelentéstételt; erősítsék meg az ügynökségek szakértői és hálózatépítési központokként betöltött szerepét.

Bevezetés Az uniós ügynökségek sokszínűsége 01 Az Unió decentralizált ügynökségei és egyéb szervei uniós ügynökségek az európai közjog hatálya alá tartozó, saját jogi személyiséggel rendelkező szervek, amelyek elkülönülnek az uniós intézményektől.

Az ügynökségeket másodlagos jogi aktus hozza létre, és azoknak köln partner ügynökség jogi típusai vannak: hat közülük bizottsági végrehajtó ügynökség, a többi 37 pedig decentralizált uniós ügynökség. A Bizottság végrehajtó ügynökségei gyakorlatilag a Bizottság kibővített részlegeiként működnek, és a Bizottság nevében konkrét feladatokat hajtanak végre. Az ügynökségeket többek között a tagállamok és a Bizottság képviselőiből álló igazgatótanács vezeti.

Az ügynökségek hozzájárulnak az uniós szakpolitikák végrehajtásához, és a technikai szakértelem egyesítése révén támogatják az Unió és a nemzeti kormányok közötti együttműködést. Forrás: Az Európai Számvevőszék összeállítása, az Unió A jelentésünkben említett valamennyi ügynökség teljes nevét az I. Az ESZT Forrás: Európai Számvevőszék.

köln partner ügynökség társkereső férfi strasbourg

Kik az Unió ügynökségeinek és egyéb szerveinek a munkatársai? A belső piac ig történő megvalósítását célzó Egységes Európai Okmány es hatálybalépését követően, a kilencvenes években több további ügynökséget hoztak létre, legtöbbjük azonban az új évezred első évtizedében alakult lásd: 4.

Külpiaci Növekedési Támogatási Program

Megjegyzés: Az ábrán szereplő évszámok az ügynökségek alapító okiratai hatályba lépésének évét jelzik. Forrás: A Számvevőszék éves jelentése az uniós ügynökségekről a Jelentős részük valamely válságra adott válaszként jött létre vagy kapott további feladatokat pl.

Az ügynökségek döntő részét új szervként hozták létre az addig a Bizottság, illetve a tagállamok által ellátott feladatok átvételére. Ezt a Bizottság az érintett feladatok erősen szakmai jellegével, illetve a hatékonyságra való törekvéssel indokolta: egy szakosított szerv hatékonyabban vagy rugalmasabban láthatja el ugyanazokat a feladatokat, és alkalmasabb arra, hogy hozzáértő szakképzett személyzetet vonzzon és szakértelmet építsen ki.

Egyes ügynökégek köln partner ügynökség. ACER, EBH, EIOPA és ESMA, amelyek technikai standardokat dolgoznak ki az energetikai és a pénzügyi szektor számára, és Unió-szerte biztosítják a közös felügyeleti gyakorlatot ; Az utolsó csoport pedig elsősorban a kutatás és az adatgyűjtés és -elemzés területén tevékenykedik, amelyek célja zoom miatt ingyen uniós intézmények és a tagállamok támogatása a tényeken alapuló szakpolitikák kidolgozásában pl.

A megfelelésorientáltságról a teljesítményorientáltságra való áttérés 07 Minden ügynökséget külön alapító okirat hoz létre. Tekintettel tevékenységeik sajátos jellegére, az ügynökségek irányítási modelljük, finanszírozási forrásaik, értékelési követelményeik stb. A közös megközelítés hangsúlyozta, hogy egyértelműbbé kell tenni az ügynökségek igazgatóinak elszámoltathatóságát a teljesítmény tekintetében.

Javaslatot tett többek között egy kétszintű igazgatótanácsból és felügyelőtestületből álló irányítási struktúrára, amennyiben az várhatóan hatékonyabb lesz, továbbá éves és többéves munkaprogramokra, éves tevékenységi jelentésekre, az ügynökségekre és igazgatóikra vonatkozó teljesítménymutatókra, tevékenységalapú költségvetés-tervezési és irányítási rendszerek bevezetésére, rendszeres időközönként elvégzendő külső értékelésekre stb.

köln partner ügynökség egységes tauberbischofsheim

Ezek többek között a következők: az ügynökségekre vonatkozó ban kidolgozott, majd ben hatályon kívül helyezett és egy újjal felváltott pénzügyi keretszabályzat, olyan egységes programozási dokumentumok SPD kidolgozására vonatkozó iránymutatások, amelyek az ügynökség éves munkaprogramját folytatólagos, hároméves munkaprogrammal kombinálják, ben kidolgozott, majd ban felülvizsgált konszolidált éves tevékenységi jelentések CAARamelyek bemutatják a Bizottság decentralizált ügynökségekre vonatkozó legújabb költségvetési, tervezési, beszámolási, teljesítmény- és irányítási keretét, továbbá a ben köln partner ügynökség minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások és minőségi jogalkotási eszköztár.

Az EUAN ben állította fel köln partner ügynökség teljesítményfejlesztési hálózatot PDNamely aktívan segíti elő a gyakorlati megoldások cseréjét, a teljesítménnyel kapcsolatos kérdésekben folytatott együttműködést és bizonyos mértékig, adott esetben a szolgáltatások megosztását.

Ugyanakkor az eszközök és intézkedések bőséges mennyiségű információ létrejöttéhez járultak hozzá minden egyes, a tevékenységeire és eredményeire összpontosító ügynökség esetében. Az ellenőrzés hatóköre és módszere 12 Általános ellenőrzési kérdésünk az volt, hogy megfelelőek-e a feltételek az uniós ügynökségek teljesítményének biztosításához.

Az uniós stratégiai prioritások és a szakpolitikák végrehajtásához szükséges szűkös erőforrások polgárok érdekét szolgáló kiigazításának időszakában jelentésünket azzal a céllal készítettük el, hogy vitát indítsunk az uniós ügynökségek teljesítményének jövőbeli uniós irányításáról.

Főként az alábbi két keresés modell férfi összpontosítottunk: Az ügynökségek létrehozásának, működésének és esetleges felszámolásának azaz az ügynökségek életciklusának rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy elősegítse köln partner ügynökség uniós szakpolitikák végrehajtását és az európai együttműködés fokozását.

 1. "Вот это был видок.
 2. Flört woordenboek
 3. Szeretnék egy fehér nő
 4. HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
 5. Разве можно предполагать, что подобные обстоятельства возникли лишь однажды во всей истории Вселенной.
 6. A mi epizódban ted találkozik feleségével

Ennek értelmében: Elvben a legjobb megoldás az, ha a feladatokat egy ügynökségre bízzuk, szemben azzal, ha azokat maga a Bizottság vagy a szubszidiaritás elve alapján a tagállamok végeznék el.

A meglévő ügynökségek relevanciáját és koherenciáját a lehetséges szinergiák és méretgazdaságosság megvalósítása érdekében rendszeresen értékelni kell. Megbízatásuk teljesítéséhez és feladataik elvégzéséhez az ügynökségeknek megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokra van szükségük.

Az egyes ügynökségek munkáját szabályozó tervezési folyamatnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a gyorsan változó környezetre is reagálni tudjon.

SHOWCAST modellek [MODELL ÜGYNÖKSÉGEK] Németország

Az ügynökségeknek a következők érdekében teljes mértékben ki kell használniuk a bennük mint szakértői és hálózatépítési központokban rejlő potenciált: a szakértelem megosztásának előmozdítása, köln partner ügynökség tagállamok közös érdekek és — amennyiben lehetséges — közös szakpolitikai célkitűzések elérése érdekében történő összefogása, valamint a többi európai és nemzetközi partnerrel való megerősített együttműködést szolgáló hálózati funkció ellátása.

Ez az alábbiakat foglalja magában: a célnak megfelelő irányítási struktúra; megfelelő, az érdekelt feleket bevonó elszámoltathatósági szabályok; jó kommunikáció az érdekelt felekkel és az uniós polgárokkal; eredményes együttműködés más nemzeti, uniós és nemzetközi szintű köz- és magánszervezetekkel. A Bizottság végrehajtó ügynökségeire csak adott esetben, összehasonlítás céljából utalunk. Több mint interjú készítése tíz, összesen 32 ügynökséggel együttműködő bizottsági főigazgatóság, valamint 21 ügynökség vezetőivel és fő munkatársaival.

Az érdekelt felek köln partner ügynökség maguk az ügynökségek adták meg nekünk, de a megkérdezettek végleges listáját mi állítottuk össze, figyelve köln partner ügynökség, hogy az érdekelt felek valamennyi fő csoportja képviselve legyen.

A felmérésre választ kaptunk. Az ügynökségekre vonatkozó, a Europe Media Monitor EMM által januárja és júliusa között rögzített médiahivatkozások nagy adathalmazokra épülő technikákat alkalmazó elemzése lásd: IV. Az adatkészlet több mint ország nél is több különböző hírforrásából több mint olyan újságcikket tartalmazott, amelyekben szerepelt az ügynökségekre való hivatkozás.

Aggályos lehet a parkolási szabály

Két kerekasztal-beszélgetés tudományos szakemberekkel és a Bizottság, a Tanács és a Parlament gyakorlati szakembereivel. E két megbeszélésre júniusában, illetve szeptemberében került sor: nyílt meghívást küldtek több mint 40 olyan tudományos, illetve gyakorlati szakembernek, akik az ügynökségekkel kapcsolatos vezetői tapasztalattal rendelkeznek vagy róluk szóló kiadványt jelentettek meg, és közülük végül tizenöten vettek részt a megbeszéléseken.

Az első megbeszélésen megfigyelőként a Költségvetési Főigazgatóság is részt vett. Észrevételek Az ügynökségek életciklusa nem kellően rugalmas A Bizottság nem mindig mérlegeli egyértelműen az alternatívákat egy ügynökség létrehozására irányuló javaslattételkor 16 Egy új ügynökség létrehozása előtt a Bizottságnak fel kell mérnie, hogy ez-e a legjobb megoldás az olyan alternatívákhoz képest, mint például a feladatok saját maga általi ellátása, kormányközi együttműködés, magánszervezetekhez való kiszervezés vagy egy már meglévő ügynökség feladatainak módosítása révén.

A legjobb lehetőség az, amelyik legjobban megfelel az igényeknek.

 • Прибежал Кеплер с длинным плодом, на вид напоминавшим зеленую морковку.
 • Узел возле Сириуса, который вы посетили, не располагал модулем познания.
 • ВОЙНА НА РАМЕ Время передачи: 156 307 872 574, 2009 Время после начала первой стадии: 111, 9766 Ссылки: Узел 23-419 Космический корабль 947 Космопроходцы 47249 (А и Б), 32806, 2666 В течение последнего отчетного интервала структура и порядок в обществах космопроходцев внутри корабля продолжали распадаться.
 • Она обследовала себя и к собственному удивлению обнаружила, что значительных повреждений нет - лишь несколько Бомбардировка затихла.
 • Было уже почти шесть часов, а Кэти так еще и не попала в сердцевину японского дворца, где жил и работал Накамура.

Egy új ügynökség létrehozására irányuló javaslat megtétele előtt a Bizottságnak hatásvizsgálattal kell bizonyítania e választás hozzáadott értékét. Mielőtt a biztosok testülete elfogadásra előterjeszt egy kezdeményezést, elvben a Szabályozói Ellenőrzési Testület kedvező véleményére van szükség.

Miért van szükség az Unió intézkedésére? Mit kell elérni? Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a célok eléréséhez? Melyek a gazdasági, társadalmi és környezeti hatások, és kiket fognak ezek érinteni? Egymással összevetve milyenek a különböző lehetőségek eredményesség, hatékonyság és koherencia szempontjából? Hogyan fogják megszervezni a nyomon követést és a visszamenőleges értékelést?

Forrás: Európai Bizottság, A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások. A Szabályozói Ellenőrzési Testület kedvező véleményt adott az Európai Ügyészségről, mivel úgy ítélte meg, hogy arra valóban szükség van, és célkitűzései és feladatai egyértelműen meghatározásra kerültek. A hatásvizsgálat szanálási kollégiumoknak az EBH segítségével történő létrehozását javasolta, végül azonban új ügynökséget hoztak létre az Egységes Szanálási Mechanizmus eredményes és egységes működésének biztosítására és az Egységes Szanálási Alap kezelésére.

Felmérésünk több válaszadója is kiemelte, hogy a GSA igazgatótanácsának döntéshozatali hatásköre ezért korlátozott.

A GSA a hatáskör-átruházási megállapodást több, iparági partnerekkel és közszektorbeli intézményekkel kötött összetett szerződés révén hajtja végre. A meglévő ügynökségek relevanciáját és koherenciáját nem értékelik megfelelően újra 22 Egy ügynökség létezésének különböző szakaszaiban újra kell értékelni annak létjogosultságát: fel kell mérni, hogy továbbra is szükséges, illetve releváns-e, és hogy intézkedései koherensek-e a többi ügynökség és azok partner-főigazgatóságainak tevékenységével.

Forrás: Az Európai Számvevőszék által összeállított adatok, a Bizottság honlapján közzétett osztályozás köln partner ügynökség. Hét évvel a közös megközelítésről szóló együttes nyilatkozat után a 37 ügynökség közül csak hét esetében fogalmaztak meg hatályvesztés időpontjára vonatkozó rendelkezést, 13 pedig felülvizsgálati rendelkezést az alapító rendeletekben.

Az ügynökségeket létrehozó jogi aktusoknak tartalmazniuk kell egy rendelkezést a hatályvesztésre vagy a felülvizsgálatra vonatkozóan. Az ügynökségek felszámolásának és a különböző ügynökségek összevonásának lehetőségét közösen megállapított objektív kritériumok alapján kell mérlegelni: az ügynökségek összevonását olyan esetekben kell fontolóra venni, ha azok feladatai között átfedés van, ha adódhat lehetőség szinergiák létrehozására, illetve ha az adott ügynökségek nagyobb struktúrába helyezve hatékonyabban működnének, gyenge teljesítményt nyújtó köln partner ügynökség esetén megoldást jelenthet az ügynökség bezárása, kivéve köln partner ügynökség továbbra is az ügynökségi forma a legmegfelelőbb politikai opció.

Az uniós ügynökségek jövője – A nagyobb rugalmasság és a szorosabb együttműködés lehetőségei

Ebben az esetben az ügynökséget meg kell reformálni. A Szabályozói Ellenőrzési Testület végül mind az öt esetben kedvező véleményt adott, de egy vagy több fenntartást is megfogalmazott. A fennmaradó öt javaslat esetében nem köln partner ügynökség hatásvizsgálat: négy értékelés technikai felülvizsgálatnak minősült Cedefop, Eurofound, EU-OSHA és Eurojustegyet pedig olyannyira sürgősnek tekintettek Frontexhogy nem volt elég idő hatásvizsgálat elvégzésére.

Noha a Parlament bírálta az ügynökségek összevonására vagy együttes elhelyezésére vonatkozó konkrét javaslatok hiányát az egyes szakpolitikai területeken, a jogalkotó elfogadta az átdolgozásokat. Emellett ben jogilag létrejött egy új ügynökség ELA is.

köln partner ügynökség a flörtölés tanulási tippek

Az elmúlt tíz évben a Bizottság két alkalommal javasolta az ügynökségek összevonását a koherencia érdekében, a Parlament hozzájárulását azonban nem kapta meg lásd: 3.

Az uniós ügynökségek helyzete éles ellentétben egységes szabadság u30 a Bizottság végrehajtó ügynökségeinek helyzetével. Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy egy végrehajtó ügynökség megléte a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás köln partner ügynökség a továbbiakban nem indokolt, úgy határozhat a felszámolásról. A Bizottság a múltban — legutóbb ban — időről időre átalakította a végrehajtó ügynökségek feladatköreit.

A javaslatot azonban a Parlament elutasította. A FRA igazgatótanácsa ötéves gyakorisággal elvégzendő értékelések mellett döntött. Az EIGE igazgatótanácsa ben úgy határozott, hogy két évvel elhalasztja a tervezett értékelést, és az erre a célra elkülönített költségvetést más célokra használja fel.

Az EASA például — bár az alapító rendelet egyértelműen teljes körű értékelést írt elő — a Amennyiben több ügynökség ugyanazon a szakpolitikai területen tevékenykedik, alternatív megoldás lehetne átfogó teljesítményértékelések vagy célravezetőségi vizsgálatok alkalmazása a tevékenységek koherenciájának és relevanciájának, valamint az adott szakpolitika céljainak megvalósulásához való hozzájárulásuknak az értékelésére.

Az Egyesült Államok és Ausztrália ezt a gyakorlatot követi lásd: V.