Kutatás a nők jogait


Kisebbségkutatás 9. évf. () 4. szám

A kifejezés olyan, előítéleteken alapuló láthatatlan akadályokra utal, amelyek korlátozzák a nők felsőbb pozíciókba való előrejutását karrierjük során. Az üvegplafon számítási skálája azt tükrözi, hogy a nők milyen mértékű nehézségekkel néznek szembe annak érdekében, hogy karrierjük a férfikollégáikéhoz hasonlóan haladjon előre.

kutatás a nők jogait

A nők feltételezett társadalmi szerepe nem csupán magánéletükre hat ki, hanem a munka világában gyűjtött tapasztalataikra is, számos összetett problémát okozva. Kutatások igazolják, hogy a nők készségei, az általuk alkalmazott módszerek és az átfogó megközelítés, amelyet a tudományos kérdések tekintetében alkalmaznak nem mutatnak eltérést a férfiakéhoz képest.

Következésképpen, a nők még olyan ágazatokban is alulreprezentáltak a hierarchia magasabb szintjein, amelyekben egyébként a többséget képviselik pl. A szakirodalom áttekintése és az oktatási ágazatra összpontosító kutatás alapján megállapítható, hogy ennek a helyzetnek számos összetett oka van.

kutatás a nők jogait

A nők kutatás a nők jogait terén való jelenlétének tudatos vagy nem tudatos sztereotípiák alapján való korlátozása révén az egyetemeinken kifejlesztett jelentős potenciált hagyunk kiaknázatlanul, és egyúttal magasan képzett humántőkét értékelünk le.

E humántőke elégtelen kiaknázása csökkenti a kutatáshoz és innovációhoz kapcsolódó üzletágak lehetséges előnyét és általában véve hátráltatja a gazdasági fejlődést.

kutatás a nők jogait

A tudomány és az innováció terén állandóan új ötletekre van szükség, és ezek közül a legjobbak kétségkívül sokszínű környezetben születnek. A nőkkel szembeni egyenlőtlen bánásmód és megkülönböztetés ugyanakkor a nők alapvető emberi jogainak súlyos megsértését jelenti. A nők tudományos előmenetelét továbbra is erős vertikális szegregáció jellemzi. PhD-fokozatuk megszerzését követően a nők gyakran elhagyják a tudományos életet.

Kimutatták, hogy a vezetői pozíciókban tapasztalható nemi sokszínűség innovatív ötletekhez, fokozott versenyképességhez és teljesítményhez vezet, valamint a vállalatirányítás javítását eredményezi.

Tartalomjegyzék

A vezetői pozícióban lévő nők továbbá azt is jelzik a külvilág számára, hogy egy vállalat átlátja a világpiac összetettségét, és készen áll a globális szintű versenyre. Az Egyesült Államokban nemrégiben végzett vizsgálatok szerint egyre több adat támasztja alá azt, hogy a nemi alapú elfogultság szerepet játszik abban, hogy a nők eltérülnek a tudományos pályától.

Egy es tanulmány megállapította, hogy a férfiak és nők körében kétszer akkora a valószínűsége annak, hogy egy matematikai tudást igénylő állás betöltéséhez férfit vegyenek fel. A nők szakmai fejlődését gátló akadályok Az időtlen idők óta létező és napjainkban is előforduló negatív sztereotípiák és előítéletek az elfogultság hatalmas megkülönböztetéshez vezet.

Az anyaság és egyéb családi kötelezettségek Azokban a házasságokban, ahol mindkét fél karrierre vágyik, a női kutatók partnerüknél nagyobb valószínűséggel veszik ki magasabb arányban részüket a szülői szereppel kapcsolatos kötelezettségekből, mivel megpróbálnak megfelelni a társadalmi elvárásoknak és rendszerint az alacsonyabb szintű pozíciókat is elfogadják.

A családi kötelezettségek lehetnek nagy valószínűséggel az egyik legfőbb okai annak is, hogy a diplomás nők a PhD fokozat elvégzése után miért hagyják el a pályát, mivel életükben ekkor érkeznek el a családalapítás szakaszához.

Ám a férfi kutatókhoz képest a nőknél nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gyermekvállalás befolyásolja majd a termelékenységüket és szakmai előmenetelüket. E sztereotípiák ahhoz vezettek, kutatás a nők jogait a nők alulreprezentáltak a tudomány és a technika világában.

Bérkülönbségek A nemek közötti bérszakadék problémáját el kell ismerni. A bérszakadék a kutatásban és az egyetemi pályafutás során is érzékelhető, ezért az egyik olyan tényezővé válik, amely hozzájárul ezeken a területeken a kutatás a nők jogait lassú szakmai előmenetelével és a kutatási támogatáshoz és publikáláshoz való kedvezőtlenebb hozzáférésével kapcsolatos lehetséges frusztrációjához, ami szakmai pályafutásuk feladására kényszeríti őket.

A szakmák gyakorlásához és a finanszírozáshoz való egyenlőtlen hozzáférés A finanszírozás és az erőforrások kérdése rendkívül fontos.

Navigációs menü

Három uniós tagállamban, Izlandon és Norvégiában magasabb volt a sikeresen pályázó nők aránya. Egy európai posztdoktori és fiatal kutatói díjakra vonatkozó nemrégiben készített elemzés kimutatta, hogy a nők e nívós kitüntetések jelentős hányadát szerzik meg.

Ezt tekinthetjük annak bizonyítékaként, hogy működik a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés.

2021 08 25 - AZ EMBER MILYEN TÍPUSÚ TEREMTÉSRE LENNE KÉPES - Szedlacsik Miklós ember és életjobbító

Tapasztalt vezetők hiánya Korábbi kutatások kimutatták, hogy az azonos számú nőből és férfiból álló, kiválasztásért felelős bizottságokban a nők is inkább előnyben részesítették a férfiakat az azonos képzettséggel rendelkező nőkkel szemben. A nők szexuális zaklatása Korábbi kutatások kimutatták, hogy a sikeres tudományos előmenetelben fontos szerepe van a mentor megtalálásának.

kutatás a nők jogait

Azonban azokon a területeken, ahol túlsúlyban vannak a férfiak, a nők nagyobb eséllyel kerülnek olyan helyzetbe, ahol a mentor az ellenkező nemhez tartozik. Szigorú intézkedéseket kellene bevezetni a szexuális zaklatás megelőzése érdekében.

Az üvegplafon kérdésének kezelése során, amellyel a nők a tudomány területén és máshol is találkoznak, fontos megjegyezni, hogy az üveg csupán üveg. A jelentés tartalmazni fog példákat arra, hogy különböző helyzetekben különböző személyek miként találkoztak az üvegplafonnal, és hogy ezeket az akadályokat miként lehet lefaragni vagy áttörni olyan egyedi intézkedésekkel, amelyek a jövő munkaerejével együtt dolgozva a bizalomépítésen, a készségek megszerzésén és a felfogás megváltoztatásán keresztül kezelik a nemi előítéleteket.

Néhány témakör: 1. A nők élete a tudományos területeken: a tanulmányok statisztikáit illusztráló példák.

kutatás a nők jogait

Korlátok, kvóták és HeForShe: a helyzet feltárásának jelenlegi módszerei és a változtatás célja. A hatásoknak és a bizalomépítésnek korán kell kezdődnie: olyan szervezetek példái, amelyek fiatalabb korban kezdik a munkát, és ennek okai.

Egyedi ajánlások arra, hogy mit tehetünk a változtatás érdekében stb. Összegzés eredmény Összegzésként, az üvegplafont úgy határozhatjuk meg, mint a nők csoportja előtt álló egyik akadályt, amely miatt nem tudnak vezető pozícióba kerülni a tudományban, az egyetemeken vagy szakmájukban.

Számos kutatást és felmérést végeztek régen és mostanában ezen a területen, és szinte mindegyik azonos következtetésre jut. Az intézkedéseknek radikálisaknak és nem felületeseknek kell lenniük.

A közösségi szintű együttműködés rendkívül fontos, és mindannyiunknak egyéni és kollektív szinten is részt kell venni benne.

Egyre nagyobb igény mutatkozik az erős és elkötelezett nők egységére. A tagállamoknak jobb gyakorlati politikát kellene folytatniuk a tudósok felvétele és alkalmazása terén.

kutatás a nők jogait

Az egyenlőség fogalmát az iskolában kell bevezetni, ahol a gyerekek megtanulják, hogy az élet minden területén egyenlők. Az iskoláknak különbözőségi képzéseket is kell nyújtaniuk a nők támogatása érdekében a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai szakmákban.

A jogszabályok folyamatos érvényesítésére van szükség ezen a területen. A férfiak és a nők különböznek, de ennek ellenére egyenlőnek kell lenniük jogaik tekintetében, függetlenül koruktól, vallásuktól, családi helyzetüktől és oktatási hátterüktől.