Kutatási rés felesége


Kéziratos katalógusok - Borzsák István kéziratos ponyvákat tartalmazó cédulakatalógusa rendezetlen, jelenleg nem használható A gyűjteményt bemutató, vagy azzal kapcsolatos alapvető kiadványok A Nemzeti Könyvtár Kisnyomtatványtára.

Peták István (orvos)

Magyar plakát A modern magyar kereskedelmi plakát - El cartel comercial moderno de Hungría - Modern commercial posters in Hungary Tanulmány: Bakos Katalin, szerk. Élet a régi Magyarországon.

megismerni az egy

Kutor Beáta, Szarka Anita. A kutatási rés felesége Magyarország képeslapokon. Bibliográfia és dokumentumgyűjtemény.

társkereső lovas

Leíró Katalógus. Munkácsi Piroska.

Николь глядела вверх и заметила, что один из двух светляков мечется над их головами. "С чего это он?" - подумала она, вновь услыхав голос Ричарда: - А знаешь что, помоги. Я как будто бы прилип.

Az Országos Széchenyi Könyvtár grafikai plakátjai ig. Leíró katalógus. Az Országos Széchenyi Könyvtár kiadványai Az és Magyar könyvészet.

A daganatsejtek életképességét fokozó növekedési faktor receptorok és jeltovábbító fehérjéi ugyanúgy nagyon fontos célpontot jelentenek az új daganatellenes szerek számára, mint a daganatsejt programozott halálát beindító jeltovábbítási utak. Ezek tanulmányozása révén olyan molekuláris szintű elváltozásokat ismerhetünk meg, amelyek kimutatása egy adott daganat esetén előre jelezheti a gyógyszer hatásosságát. Ez az ismeret már a gyakorlatban is alkalmazható a személyre szabott terápia megtervezésében. A rezisztencia okainak ismerete pedig új, hatékonyabb gyógyszerek fejlesztését teszi lehetővé. Az alkalmazott kutatás-fejlesztési törekvéseim célja, hogy a már kifejlesztett, vagy legalább klinikai fejlesztés alatt álló célzott gyógyszerek már ma eljussanak azokhoz a betegekhez akiknél azok a legnagyobb valószínűséggel hatásosak.

Magyarországon megjelent grafikai plakátok és metszetek címjegyzéke. Mikrofilmek címjegyzéke.

Színes grafikus plakátok. DVD kiadványok - Röplapok és Plakátok.

Budapest, Arcanum, Magyar Fürdőalmanach. Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában. Budapest, Corvina Kiadó, Barabás Györgyi: Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai Magyar zsidó levéltári repertórium, II.

Károlyné: A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája.

a hallgatók megismerik a profilt

Belitska-Scholtz Hedvig—Berczeli A. Károlyné: Barokk, klasszicista és romantikus díszlettervek Magyarországon. Wien-Köln-Graz,Böhlau.

Különgyűjtemények katalógusai, kutatási segédletek

Maske und Kothurn, Beiheft Iratok a Nemzeti Színház történetéhez: Pukánszkyné Kádár Jolán kiadatlan levéltári gyűjtésének fondjegyzéke. Belitska-Scholtz Hedvig. OSZK, Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, — — Bibliographia Hungariae — Függelék: Hazai, Borsa Gedeon, szerk. Ecsedy Judit.

egységes találkozási pont stuttgart

Argumentum,