Kutatást a kapcsolat az ember és a kutya


Kutatási témák Akusztikus kommunikáció vizsgálata Míg a farkasok vokalizációjával több részletes tanulmány is foglalkozik, a kutya esetében szinte nincs olyan vizsgálat, amely figyelembe venné, hogy a kutyák vokális repertoárja mennyire széles, és kutatást a kapcsolat az ember és a kutya a kutyák többsége szoros kapcsolatban éli le az életét az emberrel. Vizsgálataink során felderítjük, hogy a kutya vokalizációja mennyire tekinthető olyan kommunikációs formának, amely legalábbis részben az emberrel való együttműködést szolgálja.

A közel-keleti termékeny félholdról kilencezer évvel ezelőtt Európa és Ázsia felé útnak induló embereket már háziasított kutyáik is elkísérték a hosszú vándorlásra - állapította meg egy kutatás, mely DNS-mintákkal igazolta eredményeit. A Biology Letters című folyóiratban megjelent kutatás szerint a kutyák is részesei voltak az emberiség történetében annak a fontos pillanatnak, amikor elődeink a gyűjtögető-vadászó életmódról a földművelésre tértek át. A földművelés először a közel-keleti térségben, az úgynevezett termékeny félholdon - a mai Irak, Szíria, Libanon, Jordánia, Izrael és Egyiptom területén - kezdődött.

Megvizsgáljuk, hogy mi az emberek vélekedése a kutya-vokalizáció fajtáiról, illetve hogy mennyire tartják jelentésükben felismerhetőnek ezeket.

Gyűjtjük a hangfelvételeket, majd ezek visszajátszásával megállapítjuk, pusztán a hang alapján az emberek felismerik-e az adott hang jelentését.

kutatást a kapcsolat az ember és a kutya társkereső app graz

Videó, illetve hangvisszajátszással vizsgáljuk, a kutyák kutatást a kapcsolat az ember és a kutya mekkora a jelentősége az egyes érzékelési csatornáknak az ember felől jövő kommunikációs szituációkban. Egy kérdőíves vizsgálttal kiderítettük, hogy a kutyatartóknak mi a véleményük kutyáik szó jobb megismerése képességeiről, illetve összegyűjtötték nekünk azokat a kifejezéseket, amelyeket szerintük a kutya megért.

kutatást a kapcsolat az ember és a kutya nő találkozik komoly tengerszem

Kutya emberhez való kötődésének vizsgálata A legújabb kutatások arra utalnak, hogy az emberi környezetben meghatározó meet vele párhuzamosan 2 adaptációs kényszerek következtében a kutyánál az általános domesztikációs hatásokon túlmutató szociális viselkedésbeli és fejlett szociokognitív képességekben megnyilvánuló változások jöttek létre. Ezeknek a készségeknek és képességeknek a létrejöttéhez szükség volt arra, hogy a kutya a szociális vonzódásnak egy igen komplex, gyakran pl.

Kutatási témák

A családi kutya emberrel szembeni individualizált szociális viselkedésének szisztematikus, etológiai szemléletű elemzésére azonban a közelmúltig nem került sor. Topál és munkatársai közöltek először olyan megfigyelési eredményeket, amelyek etológiai módszerekkel mutatták ki a kutya-gazda kötődés sajátosságait. Személyiségvizsgálatok A klasszikus etológia mindig is tudatában volt az egyedi variabilitás jelentőségének, hiszen ez tekinthető darwini értelemben az egyedszintű szelekció alapjának.

Mégis, a személyiség mérésére elsősorban a pszichológia fejlesztett ki különböző módszereket, melyek döntő többsége azonban csak az ember esetében alkalmazható sikerrel. A környezet hatásai mellett természetes az öröklött tényezők, illetve ezen keresztül az élettani adottságok hatásának és a személyiség közötti kapcsolatnak a vizsgálata.

ELTE kutatás: a kutyák tudják, ha útban vannak az ember számára

A temperamentummal kapcsolatos viselkedések variabilitásában régóta feltételezték a genetikai faktorok szerepét pl. Újabb etológiai kutatások nyomán nyilvánvaló, hogy a személyiség koncepciója az állatok esetében is alkalmazható, és mivel ebben az általános esetben homológ jellegről van szó, az emberi személyiség értelmezéséhez fontos lehet az evolúciós háttér tisztázása.

E cél érdekében más fajokat vizsgálva nem szabad azonban az ember esetében alkalmazott módszereket kritikátlanul adaptálni az állati személyiség vizsgálatára, hanem inkább független kutatási munka révén kell meghatározni az oka t a faj oka t, amely ek az emberi személyiség modelljéül szolgálhatnak.

Csoportunk korábbi tanulmányai szerint az a munkahipotézis, mely szerint a kutya evolúciós története miatt — a hagyományos emberszabású majom modellek mellett — kiváló modell lehet az emberi evolúció megértéséhez, eredményesnek bizonyult.

  1. Társkereső béna
  2. Dagi kutyának hiába magyaráz az ember Az új kutatásban a szakértők 34 ebbel és kutyatulajdonossal kísérleteztek — írja a Gizmodo.
  3. Emberek és kutyák közötti kapcsolat - Ecolounge
  4. Kutatási témák | Családi Kutya Program
  5. ELTE kutatás: a kutyák tudják, ha útban vannak az ember számára - Az Én Kutyám

A kutya ugyancsak kiváló modellállat lehet a genetikai orvostudományban és a pszichiátriában is. E faj esetében eddig mintegy genetikai eredetű betegséget írtak le, ami az embert leszámítva a legtöbb az összes többi állatot figyelembe véve.

Emberek és kutyák közötti kapcsolat

Ezek közül kb. A kutyagenom-térkép felderítése is elkezdődött néhány éve, s várhatóan a csimpánz után a kutya lesz a második magasrendű szociális állat, melynek géntérképe ismertté válik. Bizonyos további adatok megerősítik azt az elképzelést, hogy a kutya esetében is leírhatók az emberhez hasonló összefüggések a viselkedésszintű személyiségvizsgálatok változói és a génpolimorfizmus között. Ezen a téren különösen az utóbbi években történt lényeges előrelépés, mert kiderült, hogy a főemlősökhöz hasonlóan a kutyában is van D4 receptor polimorfizmus, míg ilyet patkányok esetében nem sikerült kimutatni.

Továbbá említésre méltó, hogy a hetvenes években kidolgozták az emberi hiperkinetikus szindróma magatartási modelljét kutyán.

A kutyák erősebben kötődnek a nőkhöz? Már a háziasítás során is meghatározó volt a kapcsolat László Enikő, Egy kutatásból kiderült, hogy a nemeknek is meghatározó szerepe volt a kutyák és emberek közötti kapcsolat kiépülésében.

Ehhez hozzájárul, hogy nyolc emberi pszichiátriai betegség megfelelőjét írták le a kutya esetében, amelyeknek nemcsak viselkedési szintű megnyilvánulása hasonló, hanem az orvosi terápia is megegyezik az ember esetében alkalmazottal.

Miután általános feltételezés, hogy bizonyos pszichiátriai betegségek hátterében a személyiség környezeti hatásra történő elváltozása áll, a kutya esetében is elképzelhető hasonló folyamat, ami megerősíti elképzelésünket, hogy a kutya jó modellje az emberi személyiségnek.

Együtt fejlődött a kutya és az ember

Korábbi megfigyeléseink szerint a kutya esetében is megalapozottan beszélhetünk személyiségről. Jelen programmal a kutya személyiségleírását pontosabbá tehetjük, amely ezáltal az emberi személyiség modelljévé válhat etológiai és genetikai szempontból egyaránt.

kutatást a kapcsolat az ember és a kutya által ismerős

A jelen tervezet alkalmat ad arra is, hogy más területeken szerzett tapasztalatokat integráljunk a személyiségkutatásba. Kooperációs partnereinknek köszönhetően egyrészt lehetőség van a kutyák élettani paramétereit is mérni szívfrekvencia-variabilitás, kortizolszint illetve a dopamin D4 gén polimorfizmusával kapcsolatos asszociációs vizsgálatot elvégezni, ami világviszonylatban is áttörő jelentőségű lenne.

Régebbre nyúlik vissza a kutya és az ember kapcsolata

Korábban említettük, hogy a személyiség alakulásában a genetikai és környezeti tényezők egyaránt fontos szerepet játszanak. Ebben a viszonylatban a kutya vizsgálata további érdekességekkel járhat, ha a kutya és a gazda személyiségét együttesen vesszük figyelembe. Mindez lehetővé teszi, hogy olyan esetben is vizsgáljuk a személyiségre ható szociális hatásokat, amikor az egyedek között nincs genetikai rokonság.

Magyarországon a kutyák száma a legóvatosabb becslés szerint is meghaladja a kétmilliót. A gyakorlatban eredményeink jól alkalmazhatók a munkakutyák rendőrkutya, vakvezető kutya kiválasztásában, és hozzájárulhatnak az egyes fajtákra jellemző viselkedésmintázat fenntartásához.

Ezzel ellensúlyozhatjuk azt az általános gyakorlatot, amely csak a külalakra jellemző fajtajellegeket igyekszik fenntartani. Tesztjeink várhatóan használhatók lesznek arra, hogy a gazdák a személyiségüknek megfelelő kutyát válasszák ki a tenyésztőnél vagy egy menhelyen.