Marokkói keres férfit montreal


Kanadai Magyarság, Ez az anagrammatikus műszó nem azt jelenti, amit az amerikai közönség értene alatta sünied : naptól át­itatott dologha valami új­fajta zabpehely reklámja len­ne.

Nemzeti Sport, 2003. augusztus (14. évfolyam, 208-237. szám)

SUNFED annak a rövidí­tése, hogy Special United Nations Fund for Economic Development, s egy új UNO- szervezetet jelent, amelyet a közgyűlés számos országa ajánlatára abból a célból akar felállítani, hogy egyes elma­radottabb országok gépipari ,és egyéb gazdasági segítsé­get kapjanak. Az ötletet az arab országok vetették fel s azt a szovjet támogatta, míg az USA, Nagybritannia és Kanada teljes mértékben el­lenzi a SUNFED felállítását, s helyette azt kívánja, hogy az UNO keretében máris ré­gen működő technikai se­gélyszervek hatáskörét és pénzellátmányát emeljék fel.

Fairclough ismertette országunk álláspontját. Esze­rint az új szerv felesleges ad­minisztrációsköltségeket és hatásköri összeütközéseket okozna, továbbá a juttatá­sokra számító, gazdaságilag elmaradt országok körében olyan reményeket marokkói keres férfit montreal, amelyek megvalósítására a SUNFELD nem volna képes.

új embereket, hogy találkozik osnabrück meet kérje barátai

Ezért Kanada azt kívánja, hogy a feltétlenül szükséges technikai és gazdasági se­gélyt az UNO már eddig is működő szervein belül juttas­sák az érdekelteknek. Nyilvánvaló, hogy a SUN­FED — a szovjet hirtelen tá­mogatása következtében — már megszületése előtt pro­paganda eszközül szolgál. Ha pedig leszavaznák, úgy azt fogják írni, hogy az elmaradt színes népeknek egyedül a szovjet által javasolt SUNFED adott volna segítséget, s ha az el­maradt, majd ők egyedül fog­nak segítséget felajánlani.

lorem iposum dolor

Ebben a kérdésben igen he­lyesen vette észre a készülő csapdát Dr. Smith külügymi­niszter A bíró megállapftása szerint a tragédiát kizárólag egy szemben jövő kocsi okozta, amelynek ve­zetője hirtelen átvágott az ország­út másik oldalára.

A szerencsét­len Mayor szundikált a vezető melletti ülésen. A baleset során nekivágódott a szélvédő üveg­nek, s mire a kórházbán magához tért, szemidegét már nem lehe­tett többé megmenteni. Az újság ára ig 3 cent volt, április­tól 5 cent, s most ennek a dup­lája.

Az áremelést minden bi­zonnyal más újságok is követni fogják. Jelentkezni lehet sze­mélyesen vagy levélben szer­kesztőségünkben, Dover­­court Rd. Toronto Hirek szerint egyébként szá­mos alkoholmentes üdítő ital árát is emelik.

nyomjuk társkereső oldal magány találkozó

Sí- lí jS f. Helyettese, Mulaj Hassan herceg, aki az Egyesült Államokban tartózkodik, sajtónyilatkozatot adott oly irány­ban, hogy "ha minden ügy miatt fegyverhez nyúlnának, so­ha nem volna vége a harcnak. Marokkónak nincs ilyen szándé­ka. Az Ifni-határsáv azon­ban szerződés alapján továbbra is Spanyolországé maradt volna. Az ügyet az érdekelt felek a Há­gai Nemzetközi Bíróság elé vi­szik.

Fleming pénzügyminisz­ter a parlamentben aggodalmát fejezte ki efellett a helyzet felett, s egyúttal törvényjavaslatot nyújtott be arra nézve, hogy a jövőben a kanadai biztosító tár­saságként működő vállalatok igazgatóságának túlnyomó rész­ben kanadai állampolgárokból kelljen állnia.

Kedvezményes forintátutalás: 1. Születés napokra is.

Algeria: Country breaks diplomatic ties with Morocco citing alleged hostile acts

W IKKA küldemények és épületanyagok. Magyarországi válóperekben tanácsadás. Állandó ügyfeleknek kedvezmények: DR. Kérje árjegyzékünket! Telefon: EM. Ujkanadás ügynök Calgaryban, bármi­lyen magyar árucikk írógép, bunda, cipő, élelmiszer stb.

ingyenes társkereső időseknek ezüst kislemez idősek társkereső

Cím: Bognár János, St. Calgary, Alta. Budai Ferenc — farm munkál kivéve bármilyen foglalkozást keres.

flört ellenére siezen romantikus találkozás helyén farmer

Szerény díjazásért dolgozik. Értesítést kér: —óth St. New Westminster, B. Megtekinthető az esti órákban.

Kanadai Magyarság, 1957. július-december (7. évfolyam, 51-106. szám)

Gépkocsi vezetői vizsgára, angol elméleti ismertetéssel, a legrövi­debb idő alatt előkészítem. Hörcsögi Klára keresi Főző Györgyöt, aki Budapesten a Százados-uti kenyér­gyárban dolgozott s aki feleségével és Ilona leányával múlt év decemberében Ausztria fonsdorfi táborában tartózkodott. Értesítést kér: Miilen St. Windsor, Ont. Kanada címre. Szives ajánlatokat "Hazatérek" jeligére a kiadóhivatalba kérek.

Smittinger Mihály keresi Huszár Ist­vánt, aki Gyöngyösön született, s akivel az Ascania hajón május én együtt ér­keztek Montrealba.

Prémium nemzetközi társkereső oldal több, mint 1 millió taggal

Értesítést kér : Huron St. Toronto, Ont. Háromnegyed 9-től háromnegyed 5-ig. Feladatkörünkön kívülállónak tartjuk azonban szabadalmak értékesítését. Úgy hisszük, hogy a torontói Rákóczi Szö­vetség tudna ebben az ügyben értékes fel­világosítást nyújtani.

Calgary-i olvasóink figyelmébe I Lapunk példányonkint is kapható Rendes Miklós üzletében: — 1 St. Magyar bélyeggyűjtő kanadai bélyeg­gyűjtő cserelevelező társat keres magyar, német, vagy angol nyelven.

  1. Tárgyaló közötti szabad fogyatékos személy
  2. Megismerni szótár
  3. Társkereső orvosok levél
  4. Magyar Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  5. Partnervermittlung idősek svájc
  6. Társkereső nrw

Cím : Fellegi Imre, Bodajk, Fejér megye. Egy­­karátos briliáns gyűrű és briliáns fül­bevaló és egy Schaffhauseni arany kar­óra privátnak féláron eladó.

Telefon esíe 6—9-ig LE. Egyedülálló, becsületes, józanéletű uj­­kanadás férfi ismeretség hiányában ezúton keres 50 éves korig házastársat.

Fényképes válaszokat teljes diszkrécióval kezel. A le­veleket "Biztos jövő" jeligére a kiadó­­hivatal továbbítja. Gyermekek nappali gondozását vállalom, 3 éves kortól.

találkozó helyén, amelyek megfelelnek a ingyenes társkereső tarn

Ér­deklődni: Tel. Apartmentben bútorozott szoba egy vagy két férfi részére ellátással vagy anélkül kiadó. Magyar ápolónő dolgozó anyák gyer­mekeinek nappali gondozását vállalja.

Bútorozott szoba, 1 és 2 ágyas, koszttal, vagy főzési lehetőséggel kiadó. Hamilton Telefon: JA. Dolgozó anyák gyermekeinek nappali gondozását vállalom.

Miért érdemes az InternationalCupid-ot választani?

Dallosné, Tel. Elsőrendő angol szövetek, olcsó árak. A Kanadai Magyarság példányonkinti árusítóhelye. Telefonérdek­lődések hétfő—szombat d. Az év folyamén sokan küldtek forint bankjegyeket —- ezeket most oly marokkói keres férfit montreal ellenőrzik Magyarországon — a borítéko­kat felbontják és nemcsak, hogy a pénzt elkobozzák, de a címzett is hatósági ül­dözésnek van kitéve.

Hiszen a vásárolt IKKA árut el lehet adni és különösen, ha valaki nagyobb összeget küld, mondjuk pár száz vagy több ezer dollárt, úgy az IKKA rendelését otthon jól adhatja el : építő­anyagot, cserepet, motorkerékpárt stb. Jobb tehát egyenes utón járni, hogy az óhazai ked­veseinket ne tegyük ki hatósági kellemet­lenségnek. Tudjuk mi volt 2 évvel ezelőtt, mily sokan járták meg és veszítették el pénzüket.

keresés automatikus iskolai női algiers komoly társkereső 72 ingyenes

KELEN cég a leg­régibb kanadai magyar cég — ik éve már, hogy a cég neve a legelőnyösebben ismert. Fordítások, hitele­sítések. ALEX A.

Montreal 2, P. Telefon: LE. Kárpitozott bútor tisztítás háznál. COOPER hites könyvszakértő és könyvelő elvállal könyvelést és mindenféle adó­­bevallási ügyek intézését stb.

Ismerkedj nemzetközi társkeresőkkel

Hajvágás, hajmosás szárítással és szeszbedörzsöléssel együtt csak 1 dollár. Elsőrendű munka Női hajvágás 80 cent Kisleány hajvágás 60 cent. Szatmári ideg- és kedéíyjretegek szajforvósa. Clair Ave. Simon László orvos St. Balkányi Mihály szülész és nőgyógyász szakorvos St. West WA. Dohai Béla Orvosi rendelője Bloor St. Toronto Marokkói keres férfit montreal.

Rékai János es : Dr. Rékai Pál orvosok St. West, Telefon : WA. Mérten Pál — fogorvos — Bloor St.