Nő találkozása a többnejűség


Muszlim nők: Élet a fátyol mögött Pedig ők nemcsak hogy nem követelik a hagyományos szerepek alóli felszabadításukat, de egyre határozottabban tiltakoznak ez ellen. Európában is egyre több muszlim lány fordít hátat a modern életmódnak s öltözik be a hagyományoknak megfelelően.

Egynejűség? Poligámia? A férfias természetről. A férfiak poligámok?

És ezt igen gyakran a szüleik kifejezett tiltása ellenére teszik. Ajánlom Nyugaton a lehető legvadabb tévképzetek élnek a muszlim nők helyzetéről. Magyar NarancsIX. Az egységes iszlám világ éppen úgy fikció, mint az egységes nyugati világ. Jóval több, mint évezredes története során irdatlan területen terjedt el és számtalan irányzatban él ez a vallás. Ezen a területen belül pedig sokkal nagyobbak a civilizációs különbségek, mint Nyugaton.

Ezeknek a különbségeknek csak részben oka az európaiak behatolása. Létrejöttük alapvető magyarázata a vallásban keresendő. Eltekintve a síitáktól, az iszlámban nincs papság és egyházszervezet. Következésképpen a végtelenül egyszerű dogmatika és a szigorú életmódszabályok mellett minden közösség szabadon gyakorolhatja a maga úzusát.

Ennek alapja az, hogy a Korán, amelyben a muszlim nemcsak a szent könyvet, de magát a testté lett isteni igét látja, nemcsak hitbéli, de életmódbeli és jogi kinyilatkoztatásokat is tartalmaz.

S arra, hogy ezeket hogyan értse és gyakorolja, egyszer s mindenkorra való örök példaadást lelhet annak a közösségnek a gyakorlatában, amely tanúja volt a kinyilatkoztatásnak. A próféta és a társai által oldalon, hogy megfeleljen milliomos mekkai és medinai közösség gyakorlata szunna tehát élő hitforrás a számára.

A hittudósi vélemények kikérésére és saját gyakorlat kialakítására csak olyan esetekben van szükség, amelyekről ezek nem rendelkeznek.

Az útmutatások pedig, emberi vélelemre alapultak lévén, ellentmondhatnak egymásnak. A valós helyzet tehát az, hogy jelenleg két iszlám országban akár egymással homlokegyenest eltérő módon vélekedhetnek ugyanarról a kérdésről.

keresi azokat chiffre

Ami a két nem viszonyát illeti, ebben a kérdésben éppen annyi eltérés figyelhető meg, mint bármelyik másban. Ellentétben a nyugati közvélekedéssel, a nők az iszlám szerint éppen olyan lélekkel bíró emberi lények, mint a férfiak.

Amit a többnejűségről tudni akarsz, de nincs kitől megkérdezni - WMN

Van azonban néhány olyan szabály, amely látszólag megerősíti ezt a félreértést. Az első, hogy az iszlám szigorúan ragaszkodik a két nem elkülönüléséhez taszattur. S ezt a szabályt maradéktalanul keresztül is viszi.

yonne társkereső

A két nem nemcsak öltözetével különül el egymástól, hanem voltaképpen két szférában él: a férfiaké a nyilvánosság szférája, míg a nőké az otthoné és a családé.

Bár a hagyomány a szexuális vágyak kordában tartásának eszközeként magyarázza azt a szabályt, hogy a nők csak lefátyolozottan jelenhetnek meg a nyilvánosság előtt, többről van szó.

A nők jogai és helyzete — egyes migráns közösségek nyugatitól eltérő civilizációs háttere tükrében A nők jogai és helyzete — egyes migráns közösségek nyugatitól eltérő civilizációs háttere tükrében Elemzés Az Európát érintő tömeges bevándorlók letelepedése óhatatlanul jelenti az eltérő kultúrák és értékrendszerek találkozását. A női egyenjogúság, önrendelkezés korlátozása elfogadhatatlan Európa országaiban.

Fátyluk, ha jelképesen is, az otthon négy falának biztonságát jelenti a férfiak uralta térben. Ha a muszlim nő ismét visszakerül saját nemének terébe, már nem viseli. Ez az elkülönülés visszafelé is teljes, hiszen idegen férfi soha nem pillanthat be egy muszlim otthon mindennapjaiba. A második a nő vagyoni és jogi helyzete.

Muszlim nők: Élet a fátyol mögött | Magyar Narancs

Az iszlám vallási jog, a saría szerint a nő jogképes, örököl és szabadon rendelkezhet minden vagyonával. Nő találkozása a többnejűség az első szabály megfelelt az antik világ felfogásának is, amely a nőt és a családot szigorúan a res privata kategóriájába sorolta, ez túlmegy rajta.

  1. A poligámia kétségkívül elterjedt gyakorlat volt az ószövetség idején, sőt az újszövetség korában is.
  2. Szerelmes egy internetes ismerős
  3. A férfias természetről.

A klasszikus görög és római társadalmakban a nők vagyonával ugyanis férjük vagy gyámjuk rendelkezett. Sőt egészen a XIX. Két kikötés azonban van: a nő öröklési joga kisebb, mint a férfiaké elhalt szülei után egy leány maximálisan fél részt, több leánygyermek maximálisan kétharmad részt örökölhet, ha nincs fivérüktovábbá, hogy vagyonát általában nem közvetlenül, hanem ágens útján kezeli.

Ez lehet ugyan a férje, de nem kötelezően van így. A nők része nem csak az örökléskor kisebb: egy muszlim férfi tanúvallomásával két muszlim nőé ér csak fel. Igaz, a saría-bíróságok előtt keresztény vagy zsidó egyáltalán nem tanúskodhat muszlimok ügyében.

Ami a művelődést illeti, a legtöbb muzulmán vidéken természetes, hogy - legalább nő találkozása a többnejűség Korán olvasásának a szintjén - a lányokat is iskolázzák. Számos országban, még a vallásilag szélsőségesen bigott Buharai Emirátusban is természetes jelenség volt a tanítónő, leggyakrabban a falusi mulla felesége vagy lánya.

Az iszlám egyébként nem tiltja a nők művészeti vagy tudományos tevékenységét, sőt azt sem, hogy politizáljanak. Az európai gondolkodás számára leginkább elfogadhatatlan azonban a muszlim házasság intézménye.

Az iszlám jog, a saría engedélyezi a többnejűséget.

Muszlim nők: Élet a fátyol mögött

Igaz, ennek jócskán vannak gátjai. Egyfelől anyagiak, hiszen a muszlim férfi nem pusztán eltartani köteles feleségét, de erről a képességéről még a házasságkötés előtt bizonyságot kell tennie, mégpedig nemcsak jegyajándék formájában, hanem kellő kaucióval mahr is. Ez utóbbi szolgál biztosítékul a nőnek esetleges özvegysége vagy esetleges eltaszíttatása esetére.

francia és társkereső oldalak

Ez utóbbi, a válás talák a férfi kizárólagos joga. Igaz, hacsak nem tud rá alapos indokot adni, nemcsak a kauciót veszíti el, de az "arcát" is a társadalom előtt. A válás viszont bizonyos szabályok szerint érvényteleníthető.

Amit a többnejűségről tudni akarsz, de nincs kitől megkérdezni

Ekképp érthető, hogy az iszlám világban is a monogámia a legelterjedtebb. A házasságkötés formája is eltér a nálunk megszokottól.

  • Társkereső nő le fehér
  • Többnejűség az iszlámban: keresztény szempontok - Jezsuita bloggerek

Az iszlám házasság ugyanis szigorúan magánjogi aktus.