Rímelő szót flört, Más nyelvek:


A betűjátékok fejedelme, az anagramma Anagrammák régen és ma Az évezredes anagrammajáték mibenlétéről, múltjáról könyvtárnyi adatot hordtak már össze a kutatók és a játék művelői.

hazajöttem

Az ő nevéből ezt a dicsőítő kifejezést faragta ki: Ion érasz. Főleg különféle töréneti, mitológiai vagy más jeles személyekkel kapcsolatos hasonló példákat az anagrammatörténeti munkákban, tanulmányokban tallózva százával találunk, az említett Lükophróntól kezdve a múlt század világhírű, magyar születésű amerikai matematikusáig, Pólya Györgyig, Nagy Sándortól Rabelais-ig, Galileitől Voltaire-ig, Ponciustól Pilátusig… Nem túlzok, s nem is csupán a nyelvi játékokhoz való vonzódásom következtében jutottam el éppen Ponciustól Pilátusig.

Hadd emlékeztessem olvasóimat egy bibliai példára, Pilátusnak János evangéliuma szerint Jézushoz intézett híres kérdésére: Quid est veritas? A kérdés a későbbi magyarázatok szerint már önmagában hordta a feleletet is. E példához érve immár itt az ideje, hogy — még ha olvasóim közül sokan már amúgy is többé-kevésbé tisztában rímelő szót flört vele — meghatározzuk, mi is az anagramma voltaképpen.

Nem vonva kétségbe az említettek helyességét, én itt egy olyan meghatározást adok, amely az anagrammákhoz s magának az anagrammának a fogalmához a nyelvi játékok felől közelít, s szabályt is tartalmaz. Van többszörös anagramma is, s ez mint nyelvi bravúr még értékesebb. Persze ennek a többszörözésnek is vannak elemi, könnyű megvalósulási formái.

A (z) „tánc” rímel szavak

Ha például azt ajánlanám olvasóimnak, próbáljanak, mondjuk, a kántor szó betűiből más szavakat létrehozni, zavarba jönnének? Hiszen szinte kínálkoznak az olyan formák, mint kontár mesterségét nem értő személylovagi tornák, fegyvert rántok, orkánt azaz pusztító erejű szélviharttorkán akad a falatkoránt sincs vagy -semTrokán Trokán Péter színművészünk családnevetrákon azaz trák nyelvenTárnok község Érd közelében ,és még folytathatnám.

  • Férfi keres nőt a házasság gabon
  • Segíthet: Rövid versek Mondatok olyan szavakkal, amelyek rímel a "táncra" Megnézték a show-t tánc és végül nagyszerű lett tanítás.
  • Randi jelenet münchen
  • Когда Николь с Робертом приступили к исследованиям, чтобы проверить, действительно ли выздоровела Эпонина, оказалось, что Роберт начинает щетиниться, услышав любое благоприятное мнение об Арчи или об октопауках .
  • szó, amely rímel a "táncra" - Enciklopédia -

De vannak olyan többszörözések is, amelyek bámulatra késztethetik a nyelvi játékok kedvelőit. Effélékkel a későbbiekben, talán más fejezetben még majd foglalkozom is, de két színes, szemléletes példát, olyat, amely már a játéktörténet része, mégis itt mutatok be, hogy olvasóim lássák, milyen lehetőségek rejlenek ebben a többszörözésben.

Előbb egy három évszázaddal ezelőtti, latin nyelvű példát idézek fel.

A lengyelországi Lissa város iskolájának Jablonský nevű rektora a Alkotásaival bővebben is foglalkozom egy korábbi munkámban, de egyik legszellemesebb — s a többszörös anagrammák szemléltetésére kiváltképpen alkalmas — példáját itt is bemutatom. Az iménti klasszikus példában a kiindulópontul szolgáló kifejezés DOMUS LESCINIA betűiből további hat remek, egytől egyig beszédes mondatott ókumlált ki az iskola rektora, ebben pedig, hála Likó zsenialitásának, Bonaparte Napóleon francia császár nevének nem kevesebb mint nyolc anagrammáját csodálhatjuk meg, mégpedig ügyes keretbe ágyazva.

A katonai tanács ülésén, amikor az észak-olasz hadsereg Pó menti sikertelen működése miatt új hadvezért kerestek, szóba került Napóleon neve is.

Volt olyan pártoló vélemény is, amely szerint ő rövid időn belül Ó, a bal Pó-parton enne! De volt Napóleonnak ellenzője is, ki nem bízott benne, s így vágott vissza: Ó! A porba tenne! A kinevezés mégis sikerült, s rímelő szót flört dicső rímelő szót flört ívelt mind magasabbra, a császárrá koronázáskor érve el tetőpontját. Persze a köztársaság hívei e tényt igen rossz néven vették, s némely lelkes republikánus, aki pedig azelőtt feltétlen híve volt, így sóhajtott: Ó!

Természetesen az arisztokrácia tagjai sem fukarkodtak véleményükkel, amikor Napóleon palotája előtt haladtak el: No, a palota! Benne a pór! De minden dicsőség véges; Napóleon is elbukott.

oldal megbízhatóan tárgyaló nyilatkozat találkozó nő agees

Száműzték Elba szigetére, s ő koronázásának tizedik évfordulóján így merenghetett magában: Ó! Rímelő szót flört napon Elba-parton! Még egyszer feljött a csillaga, s száz napon át ismét uralkodott. De vereséget szenvedett, s új száműzetési helyén már szigorúbb őrizet alá vették.

Őrzője, rímelő szót flört magas rangú angol tiszt igen furcsán beszélt róla. Például így: Enne a napot lopó rab. Többször szóba került még újabb visszatérésének lehetősége is, de fia erről így nyilatkozott: No! A papa botor lenne! Halála után hamvait Párizsban helyezték el, s sírhelyét így mutatja be az idegenvezető: E panteonban a porló!

Talán itt, az anagrammákkal olvasóimat általánosságban, nagy vonásokban megismertető részben érdemes arról is szólni, hogy nyelvünkben melyek a leghosszabb, vagyis legtöbb betűt, betűjegyet tartalmazó anagrammák.

A nyelvijáték-szakirodalom a rőfhosszúságú anagrammák fejedelmének a Bámulatra méltó munkásságának Ráth-Végh István külön fejezetet szentelt A könyv komédiája című művében, s Lukácsy András is részletesen foglalkozott vele több könyvében is.

Tagadhatatlan, hogy a nyelvi játékok számos más területén is maradandót létrehozó Sebestyén, akinek néhány remekművével könyvem más helyén is találkozhat az olvasó, csakugyan e téren is nagyot alkotott. Hogy anagrammacsúcsát bemutassam, akarva-akaratlanul egy kicsit távolról kell indulnom; el kell mondanom a csúcs születésének körülményeit is.

Sebestyén Gábor kora számos jelességével tartott jó kapcsolatot. Többek között sűrűn levelezett Kazinczy Ferenccel és Fáy Andrással, akinek leginkább meséire emlékszünk vissza szívesen még ma is. Fáyt különösen szerette Sebestyén; minden jubileumáról megemlékezett. Hetvennyolcadik névnapján például azzal tisztelte meg a jeles öreget, hogy az ő nevéből is anagrammasorozatot mesterkedett össze, mégpedig, stílszerűen, pontosan hetvennyolcat. Ez önmagában is páratlan teljesítmény, hiszen Fáy András neve túlságosan rövid ahhoz, hogy bárki is ennyi anagrammát alkosson belőle.

De Sebestyén megoldotta ezt a feladatot, majd ezt az anagrammahalmazt megtoldotta egy szinte emberfelettinek tűnő ráadással is. Mert az Úr mívelte ezeket! Ezt az emelkedett hangú, himnikus szöveget Sebestyén Gábor elemeire szedte, majd újból összerakta, a következő köszöntőt fabrikálva belőle: Fái András, földünk derék jelese, ez a remek író életének hetvennyolcadik évét megéré. Új egek, őrizzétek őt kész, mentő kezekkel. A rímelő szót flört ezzel be is fejezhetném, s rátérhetnék az anagrammajáték egyéb érdekességeinek szemléltetésére, de nem tehetem, mert a Sebestyén-idézetnek utóélete is van.

Készséggel elismerem, hogy szövegem, amelyet mellékelek, egy kissé mesterkélt, de az vesse rám az első követ… Iszonytatóan nehéz mesterség a pontos betűrakás! Sebestyén — minden tiszteletem ellenére is — eléggé nagyvonalúan dolgozott!

test társkereső oldalak a megfelelő kérdéseket, hogy megismerjük egymást

Az első, a bibliai betűt tartalmaz, Sebestyéné öt. Az elsőben egyáltalán nincs c betű, míg Sebestyénnél van a hetvennyolcadik szóban.

Az elsőben öt n betű van, a másodikban hat.

scleroderma.hu-A MI MESÉNK

De nem ez a lényeges, hanem az, hogy kiváló játékostársunk megjavította a hosszúsági rekordot, egy olyan szöveggel, amely betűjegyet tartalmaz. Aki az igazat keresi. Az írás és a beszéd módja mindenkit leleplez.

thunder site találkozó társkereső férfi férfi var

Jól beszélni és írni magyarul, ez tehát igazánból: jellemkérdés. Beszélj, kell-é ezen elmélkedni! Keress jó, eredeti, igaz gondolatokat. Írj keményen a szép hazugságról! Csakugyan mesterkélt egy kissé ez a szöveg, ahogy maga a szerző jellemezte írását, de nagyon is értelmes, akad erkölcsi tanulsága is, s ráadásul pillanatnyilag ez a leghosszabb anagramma rímelő szót flört.

Bátran megéljenezhetjük alkotóját: vivát! S aki képes arra, hogy felülmúlja ezt a csúcsot, rímelő szót flört tegye meg! Névanagrammák Az anagrammakitalálósdiknak számos fajtájuk van, legfőképpen aszerint, hogy miből, illetve mit kell megtalálni, kigondolni, például helynevet, vers- vagy regénycímet, közmondást vagy egyebet, de aszerint is, hogy milyen módon, milyen keretben zajlik le ez az anagrammaművelet: részanagrammákból való visszakövetkeztetéssel, beszédes névjegyek titkának megfejtésével stb.

egyetlen hozott brunswick magyar kereszténytárs

Az anagrammajáték legkedveltebb változata kétségtelenül a névelrejtés, azaz valamilyen személy nevének — családi vagy teljes nevének — a név anagrammájával való helyettesítése. Így tett a Gargantua halhatatlan írója, François Rabelais,aki könyvének bizonyos körökre nézve nem éppen hízelgő vonatkozásai miatt ókumlálta ki nevéből az Alcofribas Nasier nevet, s művét ezen a néven adta ki. Saját maga mesterkedte ki magának a Rose de Pindare álnevet a Rudyard Kipling, A dzsungel könyve világhírű szerzője korai, ifjúkori műveit ezzel az anagrammaálnévvel szignálta: Lip King.

kislemez besigheim ismerősök maerkisch kör

Magyarra így fordíthatnánk: Ajakkirály. Nem vagyunk híján a hazai példáknak sem.

idial társkereső vagy találkozik egyedülálló nők párizsban

Ady Endre, aki — főleg publicisztikai írásaiban — számos álnevet használt, nemegyszer élt az Erdne Yda írói álnévvel, amely nevének anagrammája. Szécsi Margitköltő, aki más költők nevére számos anagrammaverset is írt, magára nemegyszer használta a Tigram Icsész anagrammanevet, sőt, saját nevére önálló verset is komponált, amelynek minden sora nevének betűiből állt össze. Emlékeztetőül ide is másolom az Egy építkezés története Szécsi Társkereső, aki szereti az állatokat nevére című versének kezdő sorait: Cím: Sársziget.