Oldal québec találkozó. Québec (település)


A konferencia során a kanadaiak támogatást találtak a konföderáció számára, mivel a megbeszélések rámutattak a tartományok egyesítésére Kanada néven hozott egységes döntés felé. A kanadai nyugati tag, Macdonald, aki kiemelkedő szerepet játszik a quebeci konferencián, szövetségeseket kezdett találni, amelyek lehetővé tennék számára, hogy egy hónappal később dominánsabb és befolyásosabb szerepet töltsön be a quebeci konferencián.

A Charlottetown konferencián létrejött egyik legfontosabb szövetség, amely átkerül a quebeci konferenciára, a tengerészeti küldöttek és Macdonald között jött létre, mivel szerintük kevésbé koptató volt, mint a másik nyugati kanadai tisztviselő, George Brown.

férfiak ülés nő ismerkedés válasz

Macdonald a tengerészeti lakossághoz fordult, mivel barátságosabbnak és diplomatikusabbnak tűnt, mint George Brown, és oldal québec találkozó kanadai keleti politikus, George-Étienne Cartier szempontjából Macdonald angolt beszélt, és bár Cartier kiemelkedő szerepet játszott a Charlottetown-i megbeszéléseken, a Maritime a politikusoknak még meg kellett szokniuk a frankofón politikusok befolyását és hatalmát.

A konferencia ötödik és egyben utolsó napján egyértelmű volt, hogy a konföderációs megállapodás második része a kiteljesedés küszöbén áll, és hogy a Charlottetowni Konferencia áttörést jelent a konföderáció politikájában.

1. Nemzeti, regionális és helyi szint

A tengerészeti politikusok azonban megpróbáltak egyetérteni és elfogadni a kanadaiak javaslatának részleteit. Charlottetown lezárása után előterjesztéseket készítettek a quebeci konferenciára, ahol az észak-brit brit szövetségre összpontosítanak. Megállapodtak egy újfundlandi küldöttség meghívásában is, mivel nem vettek részt a Charlottetown-i tárgyalásokban.

keresek női vezetők társkereső nő gazdag kanada

Ezért a Charlottetown tagjai Kanada összes tartományát be akarták vonni a quebeci konferencia tárgyalásaiba, mivel a Charlottetowni Konferencia megalapozta a megbeszéléseket a a quebeci konferencia. A két ülésszak közötti időszakban a Charlottetown tagjai készítettek egy listát az állásfoglalásokról, amelyeket elfogadnak a quebeci konferencián, amely egy új unió létrehozását javasolja.

Navigációs menü

Ezekből lesz a "72 határozat". Konferencia A konferencián 32 küldött vett részt Kanada különböző régióiból. Newfoundland két küldöttet küldött, akiknek csupán az eljárás megfigyelése volt a célja, Edward Island herceg pedig George Colest és William Henry Pope-ot.

A két újfundlandi küldött között volt Frederick Carter és Ambrose Shea, akik nem voltak kormánytagok. Nova Scotia összességében öt, New Brunswick és Prince Edward Island héttel rendelkezett, az összes küldött pedig a tengerészeti küldöttekből állt.

Québec (település) – Wikipédia

Összesen 32 küldött volt, és hívókártya-készleteket kaptak, névvel és oldal québec találkozó igazolvánnyal, így mindenki tisztában volt a névvel és azzal, hogy hol vannak bizonyos emberek. A konferencia 14 napig tartott, de néhány ember, például Edward Goff Penny, a Montreal Herald szerkesztője és egy esetleges szenátor panaszkodott, hogy ez kevés idő az eljárás lezárásához.

WoW Élmények - Az Első Két Hét

A konferencia legfőbb konfliktusforrása azok között volt, akik egy "jogalkotási uniót" és egy egységes államot támogattak, mint John A. Macdonald, és azok között, akik a tartományi jogok megerősítését szorgalmazták. A konferencia nagyon szorosan kapcsolódott a fent említett Charlottetowni Konferencia megbeszéléseihez, mivel a Quebecben tárgyalt témák középpontjában az állt, hogy az országnak erős és egységes központi kormányzattal vagy átfogóbb szövetségi rendszerrel kell-e rendelkeznie.

A Maritimes és a Kelet-Kanada ma Quebec képviselői hajlamosak voltak a tartományi jogok mellett érvelni, attól tartva, hogy centralizált egységes állam alatt elveszítik kulturális identitásukat. John A. Macdonald úgy gondolta, hogy a gyenge központi hatalom kudarca nyilvánvaló az amerikai polgárháborúban, amelyet még mindig az Egyesült Államokban vívtak, amikor a küldöttek Charlottetownban és Quebecben találkoztak.

  • Futam társkereső
  • Quebeci konferencia | Magyarország a második világháborúban • Lexikon A-ZS | Kézikönyvtár
  • Single ajándék nő
  • Quebec-i konferencia (második), ősze [] - A II. világháború fegyverei, járművei

A küldöttek végül kompromisszumot kötöttek, megosztva a hatásköröket az "általános" parlament és a "helyi" tartományi törvényhozások között. Úgy döntöttek, hogy megválasztott alsóházat, a Kanadai Alsóházat és egy kinevezett felsőházat, a Kanadai Szenátust alakítanak ki, bár jelentős vita folyt arról, hogy az egyes tartományokban hány szenátor lesz. A Prince Edward-sziget küldöttsége a es évek Triple-E szenátusi javaslatához hasonló rendszert szorgalmazott.

Végül a kormány által javasolt struktúrát a konferencia végén hetvenkét határozat formájában írták ki. A központi kormány javasolt felosztásának a felsőházba történő felosztásának témáját folytatva, amelynek alapja a regionális képviselet és a lakosságot képviselő alsóház lenne, ez kulcsfontosságú téma volt mind a Charlottetown-i, mind a quebeci konferencián.

Account Options

Ezt a témát a konferencia során oldal québec találkozó megvitatták egy vizsgáztatóval, felvázolva, hogy az Azt is felvázolta, hogy "Kanada alsó része azt panaszolja, hogy a számára javasolt számban, ben igazságtalanul képviseltetné magát oldal québec találkozó felsőházbanés azt javasolják, hogy Kanadának felső száma azonos számmal rendelkezzen".

Ez a vita folytatódott a quebeci konferencián abban a reményben, hogy végül megállapodásra lehet jutni, tekintve, hogy nem a Charlottetowni Konferencia végén kötötték meg. A régiók egészének vágyát tekintve ez teljesen nyíltan világos volt.

A Maritimes küldöttei attól tartottak, hogy egy törvényhozási unió, amelyet a fent említett John A. Macdonald támogat, mivel úgy vélték, hogy identitásuk elvesztését vonja maga után, mivel más nemzeteknek fennhatósága lesz. A kisebb tengeri gyarmatok azonban a szenátust eszköznek tekintették regionális képviseletük megerősítésére, hogy ellensúlyozzák regionális gyengeségüket az úgynevezett oldal québec találkozó. Cartier képviselte Quebec érdekeit a konferencián.

A Maritimes küldötteihez hasonlóan őt is jobban befektették a konferenciába, bár teljesen világossá tette, hogy a tartománynak erős tartományi kormányra van jerry springer társkereső történelem, amely képes megvédeni nyelvüket, polgári szokásaikat és helyi törvényeiket.

Bár nem volt teljes szívvel ellen egy ilyen politikai reformnak, úgy vélte, hogy Quebecnek továbbra is fenn kell tartania identitását. A konferencia prioritásait tekintve sok különböző napirend volt, különös tekintettel a tengeri régiókra, amelyek - mint korábban említettük - egy föderalizált államot láttak előnyösnek gazdaságuk és kereskedelmük szempontjából.

Példa erre John A. Carter, a konferenciára meghívott újfoundlandi diplomaták szerepe, aki felvázolta a halászat fontosságát az újfundlandi gazdaság szempontjából, és hogy egy újonnan alakult föderalizált állam széles teret nyit meg.

A tengeri kolóniák egyik aggodalma azonban az volt, hogy hasznot húztak a szabad kereskedelemből és a megélhetésükért folytatott halászat fent említett kereskedelméből, Kanadát jobban aggasztotta az összes tartományban rosszlanyok app iparosítás, ami jelentős javulást eredményezett a kanadai gazdaságban.

A konferencia során ekkora aggodalom merült fel, mivel a tengeri telepek meg akarták tartani stabil gazdaságukat.

linguee valamit know 100 ingyenes társkereső alkalmazások

Ezzel szemben a Prince Edward-sziget néhány tagja nagyon szkeptikus volt a Macdonald által szorgalmazott unióval szemben, mivel aggódtak a Sziget autonómiája miatt, ha konföderáció lenne. A partikularizmus fogalma, a paranoiával, amely egy elhatalmasodó Kanadát övezi, és diktálja a tengerpolitikát, Nova Scotia, New Brunswick és Prince Edward-sziget számos emberének oldal québec találkozó kiemelkedő jellemzője volt a politikai gondolkodás. Ez azt mutatta, hogy még a Maritimes-en belül is különböző mértékű szkepticizmus volt tapasztalható, egyes részek jobban támogatták, mint mások a Maritimes összetettségét.

Macdonalddal, együtt érzett a konföderációval és kijelentette, hogy a Maritimes "soha nem reménykedhet abban, hogy befolyási vagy fontossági pozíciót foglal el, hacsak nem a nagyobbakkal. Eredmény Összességében az eredmény kompromisszum volt, mivel minden tartománynak saját törvényhozása volt, és a kormányhatalom feloszlott a szövetségi és a tartományi kormány között.

Úgy döntöttek, hogy a központi közigazgatási területet Ottawába kell helyezni, ahol a központi kormány fog lakni. A küldöttek a Charlottetowni Konferencián megszilárdították korábbi megállapodásukat, miszerint a központi kormányzatnak népességen alapuló alsóháza és a regionális képviseletet tükröző felsőháza lenne. A quebeci Ontario három különálló régiója és a három tengeri tartomány egyaránt 24 helyet foglalna el a kinevezési kamrában. A tényleges összeredmény azt jelentette, hogy Kanada beépítette a Brit Egyesült Államok és oldal québec találkozó amerikai szövetségi rendszer egyes részeit.

A konferencia végére elkészült a "72 állásfoglalás", amely nem tartotta be az Egyesült Államokban bemutatott demokratikus elveket. Az állásfoglalások nem garantálták a francia kanadaiak jogainak védelmét, és azokat a törvényhozás más részein széleskörűen kizárták.

hol lehet ismerkedni 40 felett termesztett singles. at költségek

A keresztény hit azonban jól védett volt, mivel a katolikusok és a protestáns kisebbségek számára Kanada egyenlő jogokat és különleges kiváltságokat kapott minden olyan kérdésben, amely oktatással kapcsolatos. Az ilyen határozatok széles körű elismerést oldal québec találkozó támogatást kaptak a gyarmati hivatal részéről.

Alsó-Kanadában a reformátorok ellenezték az állásfoglalásokat, de az egyetlen csoport ezt tette. Új-Skóciában a határozatok jogalkotási jóváhagyásával erőszakra volt szükség. Ezenkívül a szövetségi kormány jelentős hatalmat kapott a tartományok felett, amint ezt az elutasítás hatalma alatt is bizonyították, ami a szövetségi kormánynak lehetőséget adott arra, hogy elutasítsa azokat a tartományi törvényeket, amelyeket nem hagyott jóvá. Bár a quebeci konferencia jelentősen megváltoztatta Kanadában a politikai befolyást, a brit korona kormányfői, valamint a végrehajtó hatalom védelmezőjének és vezetőjének pozícióját.

Quebec-i konferencia, - scleroderma.hu

A 72 állásfoglalás Az állásfoglalások rendkívül átfogóak voltak. Az első néhány állásfoglalás felvázolta, hogy az államháztartás biztosítja, hogy az interkolonális vasút Riviere-du-Louptól Oldal oldal québec találkozó találkozó Brunswick-on keresztül elkészüljön, és az új-skóciai Truro-ba kerüljön. Az új-skóciai küldöttek azt is elismerték, hogy a vasút építése a központi kormányzat teljes pénzügyi támogatásával kulcsfontosságú volt a Maritimes központosított kormány támogatásáról szóló határozatának megingatásában.

Fel kell osztani és megosztani azokat az Alexander Galt által javasolt finanszírozási intézkedéseket, amelyek főleg az egyes telepek különféle adósságainak meglévő adósságaira összpontosítanak. A végső határozatok egy része vázolja, hogy a királynő jelentős hatalommal bír az eljárások során, mivel a Végül azt a politikát vezették be, amely azt eredményezte, oldal québec találkozó az egyes tartományokat szövetségi átutalással kompenzálták, amelynek fejenként 80 cent lett.

A quebeci határozatok egyre nagyobb támogatást kaptak a gyarmati hivatal részéről, az egyetlen ellenzéki csoport az alsó kanadai reformerek voltak, akiket még nem vontak be a koalícióba. Új-Skóciában és New Brunswickban egyaránt jelentős nyomásra volt szükség a jogszabályok jóváhagyásának megfogalmazásához és átadásához.

Edward Herceg-sziget csak körül csatlakozott az újonnan alakult egyesült Kanadához. A 72 állásfoglalás jelentősen befolyásolta a Észak-amerikai brit törvény, amint arról a következő szakaszban lesz szó, és a londoni törvényhozás során kevéssé módosult vagy változtatott az állásfoglalásokon.

A Észak-amerikai brit törvény és a quebeci konferencia öröksége A Észak-amerikai brit törvény Ezeket a tartományokat július 1-ig kellett egyesíteni, három évvel a megállapodás quebeci konferencián történő megkötése után. Ban,-ben törvény, egyértelműen kijelentették, hogy "ennek a cselekménynek a meghozatalától számítva legfeljebb hat hónapig Kanada, Új-Skócia és New Brunswick tartományok alkotják és egy uralom lesz Kanada néven. Ezért az újonnan egyesült Kanada hivatalos nyelve a korona nyelve volt, Quebec frankofón régiójában nem ismerte el a francia nyelvét.

Összességében a Észak-amerikai brit törvény konszolidálta a quebeci konferencia által elfogadott 72 határozatot, de a Brit észak-amerikai törvény új tényezőt vezetett be a kanadai kormányba, a Brit Korona szuverenitását.